Dag van de ondernemer 16/11/2018

AB-Consult staat achter ondernemen en dus ook achter jouw onderneming.  Daarom laten wij de 'Dag van de Ondernemer' niet ongezien voorbij gaan... In vlaanderen zijn er heel wat ondernemers.  Het Economische en maatschappelijk belang is o ...

Lees meer

Innovatieaftrek

Innovatieaftrek Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. De intel ...

Lees meer

Fiscale aangiftetermijnen 2017 zijn gekend

De vertegenwoordigers van de FOD Financiën hebben ons de fiscale aangiftetermijnen voor Aj 2017 (inkomsten 2016) bevestigd.. Een overzicht : - Aangifte personenbelasting op papier (burger en mandataris) - 29/06/2017 - Aangifte pe ...

Lees meer