Hoe bouw ik het best een extra pensioen op?

We vergelijken verschillende mogelijkheden die een bedrijfsleider heeft om een wettelijk pensioen aan te vullen en wordt er nagegaan welke de meest interessante zijn… Verschillende mogelijkheden … Naast de klassieke “spaarformules” heeft de bedrijf ...

Lees meer

Bespaar belastingen door uw woning te beveiligen

Het VRT-radionieuws pakte vandaag uit met het bericht dat huizen nog onvoldoende beveiligd zijn tegen inbraak of brand. U kan nochtans sinds inkomstenjaar 2007 genieten van allerlei fiscale voordelen wanneer u investeert in de beveiliging van uw woni ...

Lees meer

De beroepskosten van een bedrijfsleider

Net als werknemers en zelfstandigen kan ook de bedrijfsleider beroepskosten inbrengen in zijn personenbelasting. Hij heeft daarbij keuze tussen het wettelijk forfait of de werkelijke beroepskosten. Het wettelijk forfait Als bedrijfsleider hebt u re ...

Lees meer

Belastbaar voordeel van leningen

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer of wanneer een vennootschap aan haar bedrijfsleider een lening toestaat tegen een intrest, die beneden de gangbare intrest ligt of zelfs zonder intrest, dan kent hij hem een voordeel van alle aard toe.  ...

Lees meer

Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen

U bent een bedrijfsleider en u verhuurt een gebouw aan uw vennootschap. Dan bestaat de mogelijkheid dat de belastingadministratie een deel van deze huur beschouwd als een beroepsinkomen.  De inkomsten die een bedrijfsleider ontvangt uit de verh ...

Lees meer

De tarieven binnen de vennootschapsbelasting

In regel wordt iedereen belast tegen het normale basistarief van 33%. Dit tarief moet nog eens verhoogd worden 3% crisisbelasting, zodat het werkelijke belastingtarief 33,99% bedraagt. Wanneer de belastbare grondslag echter niet meer dan 322.500 eur ...

Lees meer

Voorafbetalingen in de personenbelasting

Voorafbetalen loont. Wie geen voorafbetalingen doet, krijgt te maken met een belastingvermeerdering. Door vooraf te betalen, kan u deze belastingvermeerdering vermijden. Zowel winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn onderhevig aan v ...

Lees meer