Eerste vestiging als zelfstandige

Op het aangifteformulier leest u  het volgende : ‘Indien u zich in 2011, 2012 of 2013, voor de eerste maal als zelfstandige hebt gevestigd, vermeld dan de aanvangsdatum’. Wat betekent dit? Die vermelding is van zeer groot belang.  In bepaa ...

Lees meer

Beknopt overzicht van de vennootschapsvormen

Wanneer u ervoor opteert uw onderneming in vennootschapsvorm te gieten, moet onmiddellijk een tweede belangrijke keuze worden gemaakt: welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw onderneming? Om met kennis van zaken te kunnen oordelen, m ...

Lees meer