Het neerleggen van de jaarrekening

Het neerleggen van de jaarrekening

Wie moet een jaarrekening neerleggen?

De grote groep van ondernemingen die een jaarrekening moet neerleggen, zijn de Belgische ondernemingen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap. Het gaat concreet om:

 • De naamloze vennootschap
 • De commanditaire vennootschap op aandelen
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Het economische samenwerkingsverband 

Verder zijn er nog een aantal categorieën van vennootschappen die hun jaarrekening moeten neerleggen, zoals de Europese economische samenwerkingsverbanden ingeschreven in België of de Europese vennootschappen naar Belgisch recht.

Wie moet geen jaarrekening neerleggen?

De belangrijkste groepen die geen jaarrekening moeten neerleggen zijn:

 • Natuurlijke personen die handelaar zijn
 • Kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn:
 • -    De vennootschap onder firma
 • -    De gewone commanditaire vennootschap
 • -    De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
 • Landbouwvennootschappen
 • Grote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn en indien geen enkele vennoot een rechtspersoon is

Welk schema jaarrekening moet gebruikt worden?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote vennootschappen. Kleine vennootschappen mogen het verkort schema gebruiken. Grote ondernemingen moeten het volledig schema gebruiken.

Een grote onderneming ben je als:

 • het gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of
 • er meer dan één van de volgende drempels wordt overschreden:
 • -    Jaargemiddelde personeelsbestand: 50
 • -    Jaaromzet exclusief BTW: 7.300.000 euro
 • -    Balanstotaal: 3.650.000 euro

Wanneer moet een jaarrekening neergelegd worden?

De jaarrekening moet binnen dertig dagen na goedkeuring van door de Algemene Vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd.

De regel: elektronisch neerleggen

De regel is dat u de jaarrekening elektronisch moet neerleggen via de site van de Nationale Bank (http://www.bnb.be/pub/03_00_00_00_00/03_03_00_00_00/03_03_01_00_00.htm?l=nl)

U kan dit op twee manieren doen:

Een jaarrekening met afwijkingen of een geconsolideerde jaarrekening kan enkel via een PDF-bestand neergelegd worden.

Er is een uitzondering voorzien voor rechtspersonen waarvan de omzet exclusief BTW over het laatste boekjaar de drempel van 500.000 euro (pro rata bij verlengde of verkorte boekjaren) niet overschrijdt. Deze mogen hun jaarrekening nog steeds op papier indienen.

Hoeveel kost de neerlegging van een jaarrekening?

De tarieven geldig vanaf 1 januari 2013 bedragen afhankelijk van de wijze van neerlegging en het schema van de jaarrekening:

Gestructureerd databestand

 • Volledig schema: 410,62 euro
 • Verkort schema: 152,65 euro
 • Verbeterde neerlegging: 149,92 euro

PDF-bestand

 • Volledig schema: 472,94 euro
 • Verkort schema: 215,09 euro
 • Verbeterde neerlegging: 149,92 euro

Papier

 • Volledig schema: 479,96 euro
 • Verkort schema: 221,98 euro
 • Verbeterde neerlegging: 149,92 euro

Boetes bij het laattijdig neerleggen van de jaarrekening

Wanneer een jaarrekening laattijdig wordt neergelegd, wordt er een tarieftoeslag bovenop de prijs van een normale neerlegging aangerekend. Deze toeslag wordt als volgt bepaald:

Kleine vennootschappen met verkort schema

 • Vanaf 9e maand na afsluiting boekjaar: 120 euro
 • Vanaf 10e tot 12e maand na afsluiting boekjaar: 180 euro
 • Vanaf 13e maand na afsluiting boekjaar: 360 euro

Andere vennootschappen

 • Vanaf 9e maand na afsluiting boekjaar: 400 euro
 • Vanaf 10e tot 12e maand na afsluiting boekjaar: 600 euro
 • Vanaf 13e maand na afsluiting boekjaar: 1.200 euro

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen