Fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen

Als bedrijfsleider van een vennootschap bepaalt u zelf hoeveel loon u uzelf gunt én onder welke vorm u dat doet.  Daardoor kunt u de kloof tussen bruto en netto zo beperkt mogelijk houden. Wedde  … De meest voor de hand liggende manier om ...

Lees meer

Bescherming van de zelfstandigen

Velen aarzelen om de sprong als zelfstandige te wagen omdat ze niet weten wat hen te wachten staat. Er bestaan nochtans heel wat 'vangnetten' om zelfstandigen te beschermen. Huwelijkscontract … Wie een zelfstandige activiteit uitoefent, kan het bes ...

Lees meer

Wat dekt de sociale zekerheid van zelfstandigen?

Als zelfstandige moet u zich binnen de 90 dagen na de start van uw activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.  Daar betaalt u uw sociale bijdragen.  Deze bijdragen liggen niet definitief vast.  Ze hangen af van uw bedrijf ...

Lees meer

Waarvoor kies ik het best: VAPZ of groepsverzekering?

Vrij aanvullend pensioen U stort privé een bepaald bedrag in functie van uw bezoldiging als VAPZ aan een sociaal verzekeringsfonds, een bank of een verzekeraar. Het gestorte bedrag is fiscaal voor u aftrekbaar. Concreet betekent dit dat u deze premi ...

Lees meer