Fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen

Fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen

Als bedrijfsleider van een vennootschap bepaalt u zelf hoeveel loon u uzelf gunt én onder welke vorm u dat doet.  Daardoor kunt u de kloof tussen bruto en netto zo beperkt mogelijk houden.

Wedde  …

De meest voor de hand liggende manier om uw geld uit uw vennootschap te halen is loon.  Maar dat is een dure grap.  Stel dat u uzelf een brutoloon uitkeert van 25.000 euro.  Netto houdt u daar 9.240 euro van over, slechts 37 procent. 

Het is nuttig om op zoek te gaan naar alternatieve technieken om de kloof tussen bruto en netto te verkleinen.

Verhuur uw woning  …

U kunt (een deel van) uw privé-woning verhuren aan uw vennootschap, bijvoorbeeld als maatschappelijke zetel.  U wordt slechts belast op 60 procent van het huurinkomen, omdat u forfaitair 40 procent kosten mag aftrekken.  Om te vermijden dat u een overdreven huur zou vragen, legt de wet wel een beperking op.  Overschrijdt u dat plafond, dan wordt het surplus belast alsof het loon was.

Gratis woning  …

U kunt de rollen ook omdraaien.  Uw vennootschap koopt, bouwt of huurt een villa, appartement, buitenverblijf of eender welk pand waar u gaat wonen met uw gezin, zonder dat u daarvoor huur betaalt aan uw vennootschap.  U wordt niet belast op de werkelijke kosten die u bespaart, maar op basis van het KI van de woning.  Daardoor zal het werkelijke voordeel in principe groter zijn dan het voordeel waarop u wordt belast.

Opname rekening-courant  …

Dat betekent dat u cash uit de kas van uw vennootschap neemt, zonder dat u dat meteen terugbetaalt.  U mag dat in principe onbegrensd doen, maar natuurlijk kunt u niet meer cash opnemen dan dat er beschikbaar is in de kas.  Het is een van de eenvoudigste, goedkoopste en fiscaalvriendelijkste instrumenten die u in een vennootschap kunt hanteren.  Maar als u overdrijft, zal de bank waar u een krediet aanvraagt, dat waarschijnlijk met argusogen bekijken.  Ook bij een eventuele overname kan een overdreven gebruik een struikelblok worden.  Beperk u tot de afname die gelijk staat met de reeds eerder ingebrachte gelden en dit omdat u als bedrijfsleider anders intresten zou moeten betalen aan uw vennootschap.

Gratis auto…

Uw vennootschap koopt, huurt of least een wagen die u als bedrijfsleider gratis mag gebruiken, zowel professioneel als privé.  Het voordeel waar u op wordt belast wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot.  Dat voordeel staat los van de werkelijke waarde van de wagen en is lager dan de werkelijke kostprijs van een wagen.

Onkostenvergoeding …

Een forfaitaire onkostenvergoeding is een vast maandelijks bedrag dat u krijgt als terugbetaling van uitgaven die u voor privé-doeleinden deed, zonder dat u specifiek die kosten moet aantonen.  De forfaitaire kostenvergoeding is vrij van sociale bijdragen en wordt bij u privé niet belast.  Voor uw vennootschap is het bedrag (volledig) aftrekbaar.

De fiscus aanvaardt forfaitaire vergoedingen op voorwaarde dat die vastgelegd zijn volgens ernstige normen.  Hoe meer kosten uw vennootschap draagt, hoe minder daarvan nog vergoed moet worden aan u privé.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen