Hoe bouw ik het best een extra pensioen op?

Hoe bouw ik het best een extra pensioen op?

We vergelijken verschillende mogelijkheden die een bedrijfsleider heeft om een wettelijk pensioen aan te vullen en wordt er nagegaan welke de meest interessante zijn…

Verschillende mogelijkheden …

Naast de klassieke “spaarformules” heeft de bedrijfsleider nog een aantal alternatieven om in een extralegaal pensioen te voorzien. 

  • levensverzekering (tak 21 en tak 23)
  • pensioensparen
  • groepsverzekering
  • interne pensioenvoorziening
  • vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Verschillende regimes …

Het is vaak moeilijk om uit te maken hoe u het best een extra pensioen opbouwt.  Soms moet u de premies privé betalen, soms is dit uw vennootschap.  Daarnaast zijn er ook fiscale verschillen die ook een invloed hebben en uw keuze er niet gemakkelijker op maken.

Situatie :

We gaan steeds uit van eenzelfde budget van 1.000 euro in uw vennootschap.  Moet u de premie privé betalen, dan moet u dus eerst dit geld uit uw vennootschap opnemen.  Enkel zo kan er immers een vergelijking gemaakt worden tussen de mogelijkheden waarbij de premie door uw vennootschap of door u privé betaald moet worden.  Dit budget dekt dan niet alleen de premie, maar ook alle verschuldigde belastingen, bijdragen en taksen.  Tevens gaan we ervan uit dat de looptijd van ieder regime 25 jaar bedraagt en dat de uitkering voorzien is op uw 65ste.

1° Levensverzekering (tak 21)

U gaat privé een levensverzekering aan waarvan de premies recht geven op een fiscaal voordeel. 

Welke premie stort u : Netto 666,67 euro

Welke uitkering krijgt u : 26.687,43 euro

2° Levensverzekering (tak 23)

U gaat privé een levensverzekering aan waarvan de premies geen recht geven op een fiscaal voordeel. 

Welke premie stort u : 400,00 euro

Welke uitkering krijgt u : 25.024,35 euro

3° Pensioenspaarverzekering

U gaat privé een pensioenspaarverzekering aan waarvan de premies recht geven op een fiscaal voordeel. 

Welke premie stort u : 666,67 euro

Welke uitkering krijgt u : 27.872,77 euro

4° Groepsverzekering (uitkering 65 jaar)

Uw vennootschap gaat een groepsverzekering aan die een uitkering voorziet op 65 jaar en dat u effectief tot uw 65ste blijft werken. 

Welke premie stort u : 957,85 euro

Welke uitkering krijgt u : 36.092,58 euro

5° Interne pensioenvoorziening (uitkering 65 jaar)

Uw vennootschap gaat een interne pensioenvoorziening aan die een uitkering voorziet op 65 jaar en dat u effectief tot uw 65ste blijft werken. 

Welke premie stort u : 1.000,00 euro

Welke uitkering krijgt u : 28.189,78 euro

6° VAPZ (uitkering 65 jaar)

U gaat privé een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen aan die een uitkering voorziet op 65 jaar en dat u effectief tot uw 65ste blijft werken. 

Welke premie stort u : 1.000,00 euro

Welke uitkering krijgt u : 36.708,82 euro

Conclusie …

U kiest uiteraard het beste voor de mogelijkheden die u de hoogste netto-uitkering opleveren.  U start dus het best met VAPZ, dan pensioepsparen als u nog budget over heeft, vervolgens een groepsverzekering, …  waarbij u elke mogelijkheid opvult tot wat fiscaal maximaal aftrekbaar is.  Daarbij zijn de volgende zaken van belang.

Beperkingen…

Bij de combinatie van sommige mogelijkheden gelden er bepaalde beperkingen.  Heeft u bv. Een VAPZ, dan zal u een kleiner pensioen kunnen opbouwen via een groepsverzekering, enz.

Rendement …

De uiteindelijke pensioenuitkering kan nooit exact voorspeld worden vermits het rendement nooit volledig zeker is.  Dit speelt vooral bij de meer risicovolle spaarformules, waar u in principe een hoger rendement krijgt, maar ook bij de klassieke formules waarbij de winstdeelname kan variëren.

Uw specifieke situatie ..

Hoeveel pensioen u zal krijgen, hangt ook af van o.m. uw (gemiddelde) belastingstarief, de leeftijd waarop u premies begint te storten, tot welke leeftijd u blijft werken, wanneer de uitkering plaatsvindt, enz.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen