Opgelet voor frauduleuze ondernemingen

Opgelet voor frauduleuze ondernemingen

Hoe fraude herkennen?

Hoe herkent u die oplichters …

Als ondernemer bent u een extra kwetsbaar doelwit voor oplichters van allerlei pluimage, die een heel assortiment trucs op u loslaten… van fictieve advertenties tot fantastische businessdeals, van kleine lettertjes in een contract tot regelrechte afpersing. Uitzonderingen? Volgens recent onderzoek verloren Belgische slachtoffers alleen al in 2008 maar liefst 10 miljoen euro aan dit soort praktijken. Probeer alvast volgende knipperlichten in de gaten te houden om niet blindelings in de val te open.

Beroepsgidsen

U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waarin men u verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s) te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt u het document te ondertekenen en terug te sturen. Maar wanneer u dit document ondertekent, bent u gebonden door een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt. Bovendien krijgt u er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor.

Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. U ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat u het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit u opgescheept met een duur contract van verscheidene jaren.

Reclame-inlassingen

U krijgt bezoek van een ronselaar die u verzoekt te betalen om reclame voor uw onderneming in te lassen in een catalogus die in de regio verspreid en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige doelen.

In de meeste gevallen is het liefdadig doel twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun profijt onder een vals voorwendsel.

Zodra u het eerste aanbod van de ronselaar hebt aanvaard, wordt u gevraagd het plaatsen van reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na van de catalogus waarvoor u een handtekening wordt gevraagd! Een van de werkwijzen van de ronselaars bestaat erin u, op het ogenblik van deze bevestiging, uw handtekening te vragen om een tweede reclame-inlassing in een ander blad te laten publiceren. Deze ronselaars geven over het algemeen verscheidene magazines uit en profiteren van een ogenblik van onoplettendheid om u twee contracten te laten ondertekenen.

Domeinnamen

Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat erin u op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van uw firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma’s al een internetsite die eindigt op de extensie .be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies .biz, .net, .name, enz. te kopen.

Bij de tweede methode stuurt men u een factuur met de vermelding “herinnering”. Deze factuur zet u er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen zonder na te gaan of ze terecht is. Het verdient aanbeveling dat u altijd aandachtig bent en alle vermeldingen, vooral de klein gedrukte, analyseert. Door deze vermeldingen te lezen, kunt u vaststellen dat het om een offerte gaat en niet om een onbetaalde factuur. U heeft dus geen voorafgaand contract ondertekend.

Wat te doen bij mogelijke fraude?

Onderteken niets!

De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.

Betaal niets!

Zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermelding “herinnering” al of niet is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

Al ondertekend? Al betaald?

Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!

Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract, …), dan kunt u klacht indienen bij de FOD Economie. Deze FOD heeft immers als opdracht toe te zien op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en met name dat de verkopers de economische regelgeving naleven.

Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), zullen enkel de gerechtelijke overheden u hierbij kunnen helpen.

Een van de doelstellingen van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie is de oneerlijke handelspraktijken te doen stoppen in het algemeen belang. Om te vermijden dat anderen in de val lopen, kunt u de ADCB op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer was.

Bedrijvengids  …

Ondanks de waarschuwingen in de media hebben wij gemerkt dat deze frauduleuze firma’s zich niet makkelijk laten afschrikken. Een aantal van onze klanten hebben deze week nog volgende brief in de bus gekregen.

http://www.mijnbestand.nl/Bestand-EIP8S6ZZ7L6J.pdf

Ondernemingspublicatie …

Belgische ondernemers werden de voorbije maanden weer bestookt met inschrijvingsformulieren voor de opname van hun zaak in de waardeloze 'Ondernemingspublicatie'. Op dat formulier staat meestal een foutje, zodat achteloze ondernemers geneigd zijn het te corrigeren en ondertekend terug te sturen. Wie dat doet, krijgt een factuur van 967 euro per jaar in de bus en zit voor minstens drie jaar vast aan het contract.

Dit bedrijf is al meerdere malen veroordeeld voor frauduleuze praktijken in het verleden. Meer informatie vind je op:

http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/12nov2009-bedrijvengidsen.jsp?referer=tcm:248-79938-64

REAGEER DUS NIET IN OP BIJGEVOEGDE BRIEF   

Welke frauduleuze bedrijven zijn er op dit moment gekend?

 • BMS
 • BPS (Belgium Packet Service)
 • Construct Data
 • DAD - Deutscher Adressdienst / Registre Internet belge
 • Easy Pages Ltd / European www register
 • Edition Hekking Cornélis
 • Euro Business Guide
 • Euroguide.de
 • European City Guide
 • Expo Guide
 • Global Earth Register
 • Globe Trade Control
 • Guide pour la ville
 • Index-Entreprise / Etude Grivière SAO France
 • Intercable Verlag
 • IRD
 • MCH Printing Services
 • Media Belgique Design
 • Media Connect
 • Media Group Vlaanderen
 • Media Print
 • Nederland Media Register
 • Nieuwe Bedrijvengids / Belga Marketing / Internet Bedrijvengids / Annuaire pro
 • Pan World Life
 • Print Media Group / Plattegrond
 • Registre des Branches professionnelles
 • Service-pro / Eurl Media Press
 • TM - Collections
 • TVV - Tele Verzeichnis Verlag / Ondernemings Portaal
 • United Lda / Nova Channel / Temdi / Med1web
 • World Business Guide
 • World Company Register / World Company Directory
 • WZD - Wolf SW / Banque Centrale des données économiques
 • Yellow-Pages

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen