Uitbreiding van onze dienstverlening

Uitbreiding van onze dienstverlening

Beste Klant,

Wie een bedrijf goed wil leiden, is genoodzaakt de snel wijzigende regelgeving op het vlak van de boekhouding, fiscaliteit, milieu en ondernemingsrecht op de voet te volgen.

Het naleven van alle wettelijke en reglementaire voorschriften enerzijds en een doorgedreven organisatie van ons kantoor anderzijds zijn de beste garantie om u administratief te ontzorgen.

Uitbreiding van onze dienstverlening  …

AB- Consult heeft geopteerd om zich vanaf 1 juli 2014 aan te sluiten bij VGD die ons zal ondersteunen met hun uitgebreide waaier aan diensten en expertises.

Onze operationele dienstverlening zal op deze wijze aangevuld worden met gespecialiseerde kennis op het vlak van fiscaliteit, juridische adviesverlening, vermogensplanning –en structurering, begeleiding van overnames en fusies, sociale en milieuaangelegenheden.
Ook voor grensoverschrijdende activiteiten kan VGD u bijstaan. Wij verwijzen hier voor graag naar de website van VGD www.vgd.eu

Principieel wijzigt er niets …

Onze aanpak blijft volledig op maat van uw doelstellingen en behoeften.
Isabelle Tant en de medewerkers blijven jullie contactpersoon.

Onze doelstelling …

Onze doelstelling is het opbouwen van een lange termijnrelatie met onze klanten waarbij wij via een kwalitatieve dienstverlening nog beter aan uw noden willen voldoen.
Ons doel is om uw organisatie, ongeacht de omvang ervan,  via ons dienstenaanbod optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken en het realiseren van haar groeiambities.

Wij stellen voor  …

Neem alvast een kijkje op ons website www.ab-consult.be en maak kennis met ons uitgebreid dienstenaanbod. Wij zijn er van overtuigd dat wij met onze degelijke en praktische kennis het verschil kunnen maken…

Uiteraard zijn wij steeds bereid tot een gesprek voor verdere toelichting.

Met vriendelijke groeten
Isabelle Tant

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen