Waarvoor kies ik het best: VAPZ of groepsverzekering?

Waarvoor kies ik het best: VAPZ of groepsverzekering?

Vrij aanvullend pensioen

U stort privé een bepaald bedrag in functie van uw bezoldiging als VAPZ aan een sociaal verzekeringsfonds, een bank of een verzekeraar. Het gestorte bedrag is fiscaal voor u aftrekbaar. Concreet betekent dit dat u deze premie aftrekt in de hoogste inkomensschijf waartegen u belast wordt. Voor een inkomen boven € 32 270 bedraagt het fiscale voordeel al vlug 50 %

U dient er wel rekening mee te houden dat er een maximaal fiscale aftrek is voor het VAPZ. Voor aanslagjaar 2009 bedraagt deze 2.686,05 EUR.

Daarnaast verlagen de gestorte VAPZ-bijdragen het netto belastbaar inkomen, dat dan weer de basis vormt voor de berekening van de sociale bijdragen die drie jaar later moeten worden betaald.

Groepsverzekering

De premies voor een groepsverzekering (GV) kunnen door de vennootschap worden betaald en ze zijn daar een aftrekbare kost. Afhankelijk van het tarief waartegen de vennootschap wordt belast, betekent dit dus een fiscaal voordeel van minimaal 24,98 % en maximaal 33,99 %. U dient er wel rekening mee te houden dat de premie aftrekbaar is in de mate dat het extralegaal pensioen uitgedrukt in jaarlijkse renten niet meer bedraagt dan 80 % van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging, de zgn. 80 %-regel.

Mag ik beiden combineren?

De combinatie van een VAPZ en een groepsverzekering is toegestaan. U houdt er wel rekening mee dat voor de berekening van de 80 %-regel er zowel rekening gehouden moet worden met de latere uitkeringen van het VAPZ als die van de groepsverzekering.

Er is nog een ander verschil. Bepaalde taksen en bijdragen die op een GV worden ingehouden zijn niet verschuldigd bij het VAPZ. Bovendien verschilt ook de manier waarop de uitkering belast wordt. Zonder in detail te treden is de belasting op een VAPZ in principe voordeliger dan bij een groepsverzekering.

Wat raden wij u aan?

Vermits het VAPZ fiscaal voordeliger is neemt u het best tot het plafond een vrij aanvullend pensioen. Heeft u dan nog ruimte (wat de 80 %-regel betreft), dan vult u dit mogelijk aan met een groepsverzekering.

Heeft U al een groepsverzekering die de 80 %-regel ten volle benut, dan lijkt ons het verminderen van uw groepsverzekering niet aangewezen, vermits u riskeert uw polis te moeten inruilen voor een contract met een lager rendement.

U kan natuurlijk altijd een hoger loon opnemen. Met het surplus aan bezoldiging kunt u een premie VAPZ storten die volledig aftrekbaar is waardoor u niet meer belastingen zal betalen. 

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen