Fiscale aangiftetermijnen 2017 zijn gekend

De vertegenwoordigers van de FOD Financiën hebben ons de fiscale aangiftetermijnen voor Aj 2017 (inkomsten 2016) bevestigd.. Een overzicht : - Aangifte personenbelasting op papier (burger en mandataris) - 29/06/2017 - Aangifte pe ...

Lees meer

Nieuwe facturatieregels BTW

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe regels in werking getreden inzake factuur en BTW. Deze regels zijn een omzetting in Belgisch recht van de Europese facturatierichtlijn. Deze richtlijn wil vooral het gebruik van e-facturen aanmoedigen doo ...

Lees meer