Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen

U bent een bedrijfsleider en u verhuurt een gebouw aan uw vennootschap. Dan bestaat de mogelijkheid dat de belastingadministratie een deel van deze huur beschouwd als een beroepsinkomen.  De inkomsten die een bedrijfsleider ontvangt uit de verh ...

Lees meer

De tarieven binnen de vennootschapsbelasting

In regel wordt iedereen belast tegen het normale basistarief van 33%. Dit tarief moet nog eens verhoogd worden 3% crisisbelasting, zodat het werkelijke belastingtarief 33,99% bedraagt. Wanneer de belastbare grondslag echter niet meer dan 322.500 eur ...

Lees meer

Voorafbetalingen in de personenbelasting

Voorafbetalen loont. Wie geen voorafbetalingen doet, krijgt te maken met een belastingvermeerdering. Door vooraf te betalen, kan u deze belastingvermeerdering vermijden. Zowel winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn onderhevig aan v ...

Lees meer

Eerste vestiging als zelfstandige

Op het aangifteformulier leest u  het volgende : ‘Indien u zich in 2011, 2012 of 2013, voor de eerste maal als zelfstandige hebt gevestigd, vermeld dan de aanvangsdatum’. Wat betekent dit? Die vermelding is van zeer groot belang.  In bepaa ...

Lees meer