Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2017

Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2017

Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen beroepsmatige verplaatsingen doet, dan mag u uzelf of uw personeel hiervoor een belastingvrije kilometervergoeding voor uitkeren.

Staat de wagen op de naam van de vennootschap, dan kunt u voor die wagen de kilometervergoeding niet in rekening brengen. Maar wanneer u of uw personeel met de privé-wagen naar de bank, naar klanten, … rijdt, mag u dus wel een kilometervergoeding uitbetalen.

U mag deze kilometervergoeding forfaitair bepalen, zonder dat u dus de werkelijke kosten hoeft te bewijzen. Meestal zal men zich voor de grootte van deze kostenvergoeding baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die de ambtenaren krijgen.

Sinds 1 juli 2017 is het bedrag per kilometer aangepast  naar 0,3460 euro. Het bedrag is dus verhoogd dit jaar.

van 01.07.2013 tot 30.06.2014 :  0,3461 euro
van 01.07.2014 tot 30.06.2015 :  0,3468 euro
van 01.07.2015 tot 30.06.2016 :  0,3412 euro
van 01.07.2016 tot 30.06.2017 :  0,3363 euro
van 01.07.2017 tot 30.06.2018 :  0,3460 euro

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Deze kostenvergoeding wordt beschouwd als kosten eigen aan de werkgever en is voor uw personeel of uzelf fiscaal vrijgesteld. Binnen uw eenmanszaak of vennootschap worden deze kosten voor 70% onderworpen aan de beperking van de autokosten naargelang de CO2-uitstoot van de wagen en de overige 30% worden beschouwd als brandstofkosten onderworpen aan de 25%-beperking voor brandstof.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen