Bespaar belastingen door uw woning te beveiligen

Bespaar belastingen door uw woning te beveiligen

Het VRT-radionieuws pakte vandaag uit met het bericht dat huizen nog onvoldoende beveiligd zijn tegen inbraak of brand. U kan nochtans sinds inkomstenjaar 2007 genieten van allerlei fiscale voordelen wanneer u investeert in de beveiliging van uw woning. Omdat de maatregelen nog te weinig gekend zijn, zetten we de fiscale voordelen op een rij.

De beveiliging van uw privé-woning

Sinds inkomstenjaar 2007 bestaat er een belastingvermindering voor de uitgaven in het kader van het beveiligen van een woning tegen inbraak of brand. Deze geldt enkel voor woningen gelegen in België en waarvan u eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent.

De belastingvermindering bedraagt 50% van de werkelijk gedane uitgaven, BTW inbegrepen, met een maximum van 730 euro voor inkomstenjaar 2012.

De datum van betaling geldt als bepalende factor tot welk inkomstenjaar de uitgaven afgetrokken mogen worden. Zijn de investeringen gebeurd in 2012 en u heeft de uitgaven ook betaald in 2012, dan mogen de uitgaven vermeld worden in de aangifte in de personenbelasting van inkomstenjaar 2012– aanslagjaar 2013. Zijn de investeringen gebeurd in 2012, maar betaalt u de uitgaven pas in 2013, dan kan u pas van de belastingvermindering genieten in de aangifte van inkomstenjaar 2013– aanslagjaar 2014.

Welke uitgaven  komen in aanmerking?

De volgende uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak komen in aanmerking:

 • de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van de volgende inbraakvertragende gevelelementen:
  - specifiek inbraakwerend glas
  - beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders
  - gepantserde deuren;
 • de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van alarmsystemen en hun componenten of alarmcentrales;
 • De uitgaven betreffende de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem.

De volgende uitgaven voor de beveiliging tegen brand komen in aanmerking:

 • de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van waterblussers en poederblussers, met inbegrip van het blustoestel dat wordt geplaatst voor het automatisch blussen in verwarmingslokalen op stookolie;
 • de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van deuren met een brandweerstand van een half uur die worden geplaatst tussen de garage en de woning, aan de binnenkant van de keuken, tussen het slaap- en het woongedeelte van de woning en aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

De lijst met alle in aanmerking komende investeringen vindt u hier: http://www.vps.fgov.be/frame/prevention/documents/lijstInvestTax.pdf

Bijkomende voorwaarden

De levering en plaatsing moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Voor de levering en plaatsing van een alarmsysteem moet dit bovendien gebeuren door een bij wet erkende beveiligingsfirma. Bij een alarmbeheer moet het gaan om een erkende alarmcentrale. De levering en plaatsing van brandwerende deuren moet gebeuren conform de geldende reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing.

De geregistreerde aannemer moet een factuur uitreiken met vermelding van:

 • de woning waarin de werken werden uitgevoerd
 • de formule waarin de aannemer bevestigt dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan een aantal technische vereisten en de kwaliteit van de installatie.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet u als belastingplichtige de volgende zaken kunnen voorleggen:

 • de factuur van de geregistreerde aannemer
 • het betalingsbewijs
 • een verklaring over de kwaliteit van de installatie, verkregen van de geregistreerde aannemer.

Bij de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem moet u bovendien een attest kunnen voorleggen dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Beperking

De belastingvermindering is niet verenigbaar met de uitgaven die:

 • aftrekbaar zijn als beroepskosten
 • recht geven op de investeringsaftrek
 • als aftrekbare besteding in aanmerking komen voor onderhoud en restauratie van beschermde gebouwen
 • in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
 • in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor woningen gelegen in zone voor positief grootstedelijk beleid
 • in aanmerking komen voor de vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen.

 

De beveiliging van uw beroepslokalen

Bovenstaande belastingvermindering kan u alleen genieten als particulier en op uw privé-woning. Maar er bestaan ook fiscale voordelen verbonden aan het beveiligen van uw beroepslokalen. Deze zijn echter wel beperkt tot de zelfstandigen, KMO-vennootschappen en vrije beroepen.

Eénmalige verhoogde investeringsaftrek van 15,5%

Zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen kunnen genieten van een eenmalige investeringsaftrek van 15,5% voor inkomstenjaar 2012– aanslagjaar 2013 wanneer zij investeringen doen in beveiligingsmateriaal. Dit bedrag wordt afgetrokken van de belastbare basis voor de belastingen, waardoor er dus minder belastingen betaald moeten worden.

De volgende investeringen komen in aanmerking:

 • materieel dat de toegang tot beroepslokalen door misdadigers verhindert of vertraagt of hun vlucht na het plegen van een misdaad vertraagt:
  - anti-ramkraaksystemen
  - toegangscontrolesystemen
  - vertragingselementen op de parking
  - specifiek inbraakwerend glas
  - specifiek inbraakwerende rolluiken
  - beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hakken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders
 • materieel dat de diefstal van goederen uit de beroepslokalen voorkomt of detecteert:
  - gepantserde deuren
  - materieel voor detectie van diefstal van goederen
  - kuizen met inbraakvertragend slot
 • materiaal dat de diefstal van cash geld of waardepapieren vertraagt of voorkomt:
  - kluizen met inbraakvertragend slot
  - anti-diefstal kassa’s of kassa’s met beschermkap
  - neutralisatiesystemen van waarden (light-CIT)
 • materiaal dat de inbraak of geweldsuitoefening detecteert, verifieert of registreert:
  - alarmsystemen
  - camerasystemen
  - volgsystemen
 • beveiligingssystemen op de bouwwerf, zoals:
  - hekkens voor werfafsluiting
  - sloten en andere beveiligingssystemen van het materiaal

De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Hij moet op de factuur of in bijlage aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit houdt in dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen en aan de wettelijke vereisten gesteld aan het materiaal.

Aftrek van de beroepskosten tot 120%

Bepaalde beroepskosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen tot 120% aftrekbaar. Dit betekent dat als u voor 100 euro kosten maakt u ze als 120 euro als beroepskosten mag inbrengen.

De volgende beroepskosten die recht geven op een aftrek van 120%:

 • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale
 • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)
 • kosten voor het gezamenlijk beroep op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking)

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen