Blijf BTW aftrekken door ter beschikking te stellen van bedrijfsruimte

Blijf BTW aftrekken door ter beschikking te stellen van bedrijfsruimte

Stel: u heeft een pand dat u voor uw vennootschap gebruikt, maar deze is te groot. U bent bereid om een deel van het pand te laten gebruiken door een andere vennootschap. Hoe doet u dit op een fiscaalvriendelijke manier?

De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk het niet-gebruikte deel van het pand te verhuren. Alleen stelt zich dan het probleem dat onroerende verhuur vrijgesteld is van BTW. Dat betekent dat u geen BTW moet rekenen op de verhuurprijs. De keerzijde van de medaille is dan echter dat u zelf ook geen BTW meer mag aftrekken op alle kosten verbonden aan het verhuurde gedeelte (elektriciteit, water, verwarming, onderhoud, …).  Maar als u het pand minder dan 15 jaar geleden heeft laten oprichten of met BTW heeft gekocht, dan treedt ook de BTW-herziening in werking waardoor u een deel van de BTW die u heeft betaald en afgetrokken zal moeten terugstorten.

Om dit probleem te omzeilen kan u het pand niet verhuren, maar ter beschikking stellen (art. 18, § 1, 6° W. BTW). Dit houdt ook in dat er een globale dienstverlening wordt aangeboden (onderhoud lokalen, telefoon, kopieermachine, …). Die globale dienstverlening is een dienst onderworpen aan de BTW. U moet dus BTW aanrekenen, maar aan de andere kant verliest u uw recht op aftrek niet en dient u geen BTW-herziening op het gebouw toe te passen.

Toch dient u zich te houden aan een reeks regels, wilt u vermijden dat de fiscus de terbeschikkingstelling beschouwt als onroerende verhuur met BTW-herziening en nalatigheidsintresten en eventuele boetes tot gevolg.

Ten eerste dient U een factuur te maken waarbij een kostprijs aanrekent voor de hele dienstverlening in plaats van een huur. Die kostprijs is dan niet alleen voor de gebruikte bedrijfsruimte, maar ook voor onderhoud sanitair, burelen, de computers, de nutsvoorzieningen, de parking, het kopieermachine, …

U voorziet ook best enkele gemeenschappelijke ruimtes waar zowel uw vennootschap als de “huurder” gebruik van maakt, zoals een gemeenschappelijke keuken, opslagruimte, vergaderzaal, …).

Zet in het contract ook dat de ter beschikking gestelde bedrijfsruimte alleen maar toegankelijk is tijdens de openingsuren van uw vennootschap. Wat u niet in het contract vermelden is een verwijzing naar de huurwetgeving inzake opzegtermijnen. U dient dus zelf een overeenkomst te maken.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen