Boete voor wie te laat bedrijfsvoorheffing betaalt

Boete voor wie te laat bedrijfsvoorheffing betaalt

De bedrijfsvoorheffing moet betaald worden binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand of van het kwartaal waarin de inkomsten werden betaald of toegekend.  Deze reglementering was al langer in voege maar bleef dode letter.  In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2010 liet de fiscus weten, dat hij overgaat tot sancties wanneer de bedrijfsvoorheffing niet tijdig wordt betaald.

Wat zijn de sancties …

Werkgevers en andere schuldenaars die hun bedrijfsvoorheffing te laat betalen, krijgen voortaan een boete van 10% van de niet-betaalde bedrijfsvoorheffing.

De boete zal minimum 50 EUR en maximaal 1.250 EUR bedragen, per periode van bedrijfsvoorheffing, behalve voor de eerste overtreding.

Naast de administratieve boete blijven de werkgevers en andere schuldenaars die hun bedrijfsvoorheffing niet binnen de wettelijke termijn betalen voor de duur van de laattijdigheid nalatigheidsintresten  van 7% verschuldigd.

De administratieve geldboete zal vanaf 1 juli 2010 automatisch worden ingekohierd met het bedrag van de niet betaalde bedrijfsvoorheffing

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen