De fiscale aftrekbaarheid van lidgelden serviceclubs

De fiscale aftrekbaarheid van lidgelden serviceclubs

Een zelfstandige was lid van de Rotary en trok zijn lidgeld af als beroepskosten. De fiscus verwierp deze kosten, maar de zelfstandige trok naar het Hof van beroep. Het Hof (Brussel, 21 juni 2006) velde o.i. een billijk arrest…

Volgens het Hof laat een dergelijke serviceclub toe om contacten te leggen waaruit belastbare inkomsten voortkomen. De mercantiele belangen in hoofde van een deel van de clubleden verklaren immers het succes van dergelijke clubs. Aan de andere kant is er ook een zeker ‘fungehalte’ verbonden aan het lidmaatschap”. Het Hof aanvaardt bijgevolg de aftrek van 50% van het lidgeld. Het gaat immers om beroepskosten van zodra er belastbare inkomsten ‘kunnen’ uit voortkomen en dat is het geval bij een serviceclub.

In discussie hierover met uw belastingcontroleur kunt u dus zeker naar deze uitspraak verwijzen (in dezelfde zin, Hof van beroep Bergen, 18 januari 2002). Bovendien werd de aftrek ook reeds aanvaard door de minister (Parl Vr. nr. 86, PIETERS, 6 november 2003, QRVA 51.013, p. 1.702). Hij verklaarde dat het lidgeld aftrekbaar is “als er in bepaalde mate een verband is met uw beroep en als de uitgave gedaan werd om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden…”.

De kosten zijn dus aftrekbaar, maar toch is het beter om het lidgeld voor een deel als kosten in te brengen. Op deze manier toont u aan dat u een deel van het clubgebeuren toch als privé aanvaardt. Daarnaast is het met het oog op controles ook altijd handig dat u kan aantonen dat u effectief zaken doet met andere leden van de serviceclub. De etentjes die de serviceclub organiseert, kan u dan weer best als restaurantkosten inbrengen die aan de aftrekbeperking tot 69% onderworpen is.

In principe kan u ook het lidgeld van een tennis- of golfclub inbrengen volgens de principes van de serviceclubs, maar hier is het duidelijk dat u het beroepskarakter moet kunnen aantonen en dat u dus meer bewijzen moet kunnen voorleggen dat u zakelijk voordeel haalde uit uw lidmaatschap.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen