De maaltijdcheque voor werknemers én bedrijfleiders

De maaltijdcheque voor werknemers én bedrijfleiders

Eén van de populairste alternatieve beloningssystemen is de maaltijdcheque. De maaltijdcheque heeft zijn succes te danken aan het feit dat het onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en worden ze als fiscaal en sociaal voordeel niet belastbaar beschouwd. M.a.w. voor de werknemer en bedrijfsleider zijn ze niet belastbaar in de personenbelasting en u als werkgever moet er geen RSZ-bijdrage op betalen. Nadeel voor u als werkgever is wel dat de kosten niet aftrekbaar zijn als beroepskosten,  met sinds 1 februari 2009 een uitzondering van een bedrag van 1 euro per maaltijdcheque.

Vroeger was de maaltijdcheque alleen voorbehouden aan de werknemers, maar sinds 1 januari 2007 komen ook zelfstandige bedrijfsleiders in aanmerking. Voorwaarde is dan wel dat u ook aan uw werknemers maaltijdcheques moet toekennen. Heeft u geen personeel, dan is dit volgens de Administratie geen beletsel om u toch als zelfstandig bedrijfsleider maaltijdcheques toe te kennen.

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan het toekennen van maaltijdcheques wil men deze als sociaal en fiscaal vrijgesteld beschouwen. De toekenning moet vooreerst vervat zitten in een cao op sectorieel of op ondernemingsvlak. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan mag de toekenning gebeuren via een schriftelijke overeenkomst. Voor zelfstandige bedrijfsleiders moet het sowieso geregeld worden via een schriftelijke overeenkomst en mag het bedrag niet hoger zijn dan de werknemers.

Een tweede voorwaarde is dat het aantal toegekende maaltijdcheques overeenkomt met het aantal effectieve gewerkte dagen. Hierbij moeten we u er wel voor waarschuwen dat het opnemen van ADV-dagen of overuren geen recht geeft op een maaltijdcheque. Kent u wel een maaltijdcheque toe voor die dagen, dan moet u hier wel RSZ op betalen en wordt de werknemer wel belast. Aan de andere kant kan u de kost wel aftrekken.

De maaltijdcheques moeten bovendien ook op naam van de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider worden afgeleverd en hebben een geldigheidsduur beperkt tot 3 maanden. Ze mogen ook enkel gebruikt worden om eetmalen of aankoop verbruiksklare voeding aan te kopen.

De werkgeverstussenkomst bedraagt sinds 1 februari 2009 maximum 5,91 euro per maaltijdcheque. Dit bedrag werd opgetrokken van 4,91 euro naar 5,91 euro naar aanleiding van de economische herstelwet. De werknemerstussenkomst in de maaltijdcheque is onveranderd gebleven op minimum 1,09 euro per maaltijdcheque. Is de werkgeverstussenkomst hoger dan 5,91 euro of de werknemerstussenkomst minder dan 1,09 euro, dan wordt de maaltijdcheque beschouwd als een gewoon loon waarop de werknemer belast wordt en u als werkgever RSZ moet betalen. U kan de kost dan ook 100% als beroepskost inbrengen. Vanaf 01/01/2009 is 1 Euro fiscaal aftrekbaar bij de werkgever.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen