De restaurantkosten fiscaal bekeken

De restaurantkosten fiscaal bekeken

Sinds 1 januari 2005 zijn restaurantkosten 69% aftrekbaar. Er werd toen ook beslist om de spelregels qua restaurantkosten te verduidelijken. Een overzicht.

Restaurantkosten zijn dus 69% aftrekbaar. Het maakt niet uit in welk soort restaurant u gaat eten. Elke inrichting waar maaltijden worden bereid en verkocht met de bedoeling om ze in de inrichting te verbruiken, komen in aanmerking als restaurant. Dat houdt dus ook de frituren, snackbars, zelfbedieningrestaurants, pizzeria’s, … in. Daarnaast vallen ook het serveren van kleine maaltijden (spaghetti, belegde broodjes, steaks, …) in drankgelegenheden onder restaurantkosten.

In bepaalde gevallen is een restaurantkost voor 100% aftrekbaar:

  • Maaltijden aangeboden aan personeel in een bedrijfsrestaurant
  • Restaurantkosten begrepen in een kostenvergoeding voor het personeel op een dienstreis tot een bepaald bedrag.
  • Restaurantkosten die op een onverbloemde wijze en voor hetzelfde bedrag worden doorgerekend aan derden via een factuur. U moet op zijn minst de aard van de dienst, de naam van het restaurant en de datum van het diner op de factuur vermelden. U voegt daarbij ook een kopie van uw bewijsstukken toe. Rekent u restaurantkosten onrechtstreeks door, door bijvoorbeeld uw ereloon te verhogen, dan zijn de restaurantkosten wel maar 69% aftrekbaar.
  • Restaurantkosten gemaakt door vertegenwoordigers in de voedingssector in het kader van hun handelsverplichtingen.
  • Restaurantkosten die voor de volledige kostprijs bij de verkrijger als een voordeel alle aard worden belast.
  • Restaurantkosten gemaakt tijdens bedrijfsfeesten die voor alle personeelsleden worden georganiseerd naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, … (beperkt tot 1 bedrijfsfeest per jaar) of naar aanleiding van overhandiging eretekens, huldigingen of pensionering van personeelsleden.

Bij het verhogen van de aftrekbaarheid van de restaurantkosten heeft de regering ook beslist om de spelregels te verstrengen en om een gelijkschakeling te beogen tussen restaurantkosten. Daarom zijn bijgevolg ook restaurantkosten gemaakt in het buitenland, tijdens seminaries of studiedagen, tijdens culturele en sportmanifestaties, inbegrepen in hotelrekeningen en bedrijfsrestaurants voor bedrijfsleiders en/of zakenrelaties onderworpen aan de 69%-beperking.

Voor restaurantkosten op seminaries en studiedagen betekent dit dat de kost afzonderlijk op de factuur vermeld moet worden, zoniet worden alle kosten van het seminarie maar voor 69% aanvaard. De uitsplitsing moet ook gebeuren wanneer restaurantkosten maar bijkomstig zijn in verhouding tot de andere kosten van het seminarie.

Restaurantkosten gemaakt tijdens buitenlandse zakenreizen waren vroeger 100% aftrekbaar, maar ze zijn sinds 1 januari 2005 dus ook maar voor 69% aftrekbaar. Hierbij moet wel vermeld worden dat de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen voor dienstreizen in het buitenland 100% aftrekbaar blijven.

We willen er u ook op wijzen dat wanneer u uw zakenrelaties een maaltijd aanbiedt binnen het bedrijf of bij uw thuis en hiervoor bijvoorbeeld een traiteur voor inschakelt, dit niet beschouwd wordt als een restaurantkost, maar als een receptiekost. Deze kosten zijn slechts 50% aftrekbaar. Uitzondering hierop is het bedrijfsfeest voor het personeel n.a.v. Nieuwjaar, Sinterklaas, of dergelijke. Wordt zoiets georganiseerd in de bedrijfslokalen, dan is de kost wel 100% aftrekbaar.

Tenslotte willen we onze klanten ook waarschuwen voor restaurantkosten tijdens het weekend en op feestdagen. In principe kan men wel aannemen dat men zakenrelaties eens in het weekend uitnodigt voor een etentje op restaurant, in werkelijkheid worden vaak restaurantkosten gemaakt op een zaterdag, zondag of feestdag verworpen.  Wilt u deze toch inbrengen dan moet u altijd voldoende het beroepskarakter van de gemaakte kosten kunnen aantonen.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen