Een nieuwe BTW-richtlijn maakt bedrijfswagen duurder

Een nieuwe BTW-richtlijn maakt bedrijfswagen duurder

De BTW-kosten op bedrijfswagens zullen door een nieuwe BTW-richtlijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 naar schatting 10 tot 30 procent duurder worden.

Vanaf dit jaar wordt er vertrokken van de werkelijk afgelegde privékilometers in plaats van het forfait van 5.000 of 7.500 privékilometers per jaar.  Die forfaitaire regeling, die al meer dan 15 jaar bestond, wordt nu dus afgeschaft.

Tot begin dit jaar konden de meeste bedrijven de helft van de btw (of de helft van 21%) op die bedrijfswagen aftrekken.  De ondernemingen konden dat meteen bij de aankoop doen.

Nadien betaalden de bedrijven een deel van de afgetrokken btw aan de staat terug via het voordeel alle aard.  Die terugstorting gebeurde doorgaans over de periode dat het voertuig in gebruik is door de werknemer  / zaakvoerder / bestuurder van de onderneming. 

Nu is het bedrag dat de ondernemingen kunnen aftrekken van de BTW teruggeschroefd.  Een bedrijf zal dus niet meer zoals vroeger meteen 50% BTW kunnen aftrekken.

Stel : een bedrijfswagen wordt voor 70% privé gebruikt.  Dan zal de aftrek van de BTW betaald op de aankoop onmiddellijk beperkt zijn tot 30%.  De onderneming moet dan meteen 20% van de BTW meer in kost nemen dan vandaag.

De ondernemingen zullen voortaan ook geval per geval de BTW-aftrek van de bedrijfswagens moeten berekenen, en eventueel ook jaarlijks aanpassen.  Ook inspecteurs zullen dat per geval moeten controleren. 

Het is aan de onderneming om te bewijzen dat hun werknemers / zaakvoerders / bestuurders, bijvoorbeeld 50% van de tijd op klantenbezoek zijn en de wagen beroepsmatig gebruiken.  Ondernemingen die hun werknemers verplichten timesheets bij te houden hebben al een eerste bewijsmiddel.  Maar in bedrijven waar de werknemers niet op klantenbezoek gaan en veel op de vestiging aanwezig zijn, zullen er wel kopzorgen rijzen.

Hoe gaan die bedrijven aantonen dat hun werknemers de bedrijfswagens voor 50% aanwenden voor bedrijfsdoeleinden ?  Men mag niet vergeten dat ook het woon-werkverkeer onder het privégebruik valt.

De aanpassing van de aftrek van de BTW-kosten voor bedrijfswagens staat nog los van de regeringsvorming.  In de zoektocht naar besparingen komt de fiscale uitzonderingspositie van de bedrijfswagens zeker in het vizier van de bezuinigers.  In de nota Di-Rupo is alvast sprake van een vermindering van het fiscale gunstregime.  Vooral grotere wagens worden geviseerd, al is nog niet duidelijk hoe.  Waarschijnlijk wordt de aftrekbaarheid afhankelijk gemaakt van de aankoopprijs.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen