Eerste vestiging als zelfstandige

Eerste vestiging als zelfstandige

Op het aangifteformulier leest u  het volgende : ‘Indien u zich in 2011, 2012 of 2013, voor de eerste maal als zelfstandige hebt gevestigd, vermeld dan de aanvangsdatum’. Wat betekent dit?

Die vermelding is van zeer groot belang.  In bepaalde omstandigheden worden uw inkomsten dan vrijgesteld van de belastingvermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen.

Vrijstelling van vermeerdering voor beginnende zelfstandigen

Wie zich voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, hoeft geen voorafbetalingen te doen gedurende de eerste drie jaar.  Hij wordt in die aanloopperiode niet met een vermeerdering ‘beboet’.  Het jaar van de eerste vestiging wordt als een volledig jaar aangerekend.

Hoofdberoep

De vrijstelling geldt alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep.  Als u, voor uw eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, een zelfstandige activiteit in bijberoep hebt uitgeoefend of helper van een zelfstandige bent geweest, is dit geen beletsel voor de toepassing van de vrijstelling.

Voor wie geldt deze regeling

Deze gunstregeling is van toepassing op alle ‘zelfstandigen’.  Dit zijn zelfstandigen in de enge zin, vrije beroepen, ambachtslieden, landbouwers, … maar ook bedrijfsleiders van nieuw opgerichte vennootschappen voor zover zij onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen.  Het gaat hierbij uitsluitend om personen, die hetzij in de oprichtingsakte van de vennootschap zijn vermeld, hetzij door de daaropvolgende eerste algemene vergadering werden benoemd.  De fiscus eist dus uitdrukkelijk dat men benoemd is in een ‘nieuw’ opgerichte vennootschap.  De categorie van ‘bedrijfsleiders’ moet in dit verband in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.

Gereglementeerde beroepen

Bij bepaalde gereglementeerde beroepen stellen zich soms problemen in verband met de datum van toegang tot een bepaald beroep.  Volgens de administratie komt naargelang de werkzaamheid de eerste vestiging in het zelfstandig beroep overeen met :

  • boekhouder, fiscalist : inschrijving op de lijst van het BIBF
  • accountant, belastingconsulent : inschrijving op de lijst van het IAB
  • bedrijfsrevisor : eedaflegging
  • advocaat : inschrijving op de lijst van de stagiairs
  • notaris : aanstelling door de Koning in een bepaalde standplaats
  • geneesheer-specialist : toekenning RIZIV nummer
  • architect : inschrijving op de lijst van stagiairs

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen