Fiscale aangiftetermijnen 2017 zijn gekend

Fiscale aangiftetermijnen 2017 zijn gekend

De vertegenwoordigers van de FOD Financiën hebben ons de fiscale aangiftetermijnen voor Aj 2017 (inkomsten 2016) bevestigd.. Een overzicht :

- Aangifte personenbelasting op papier (burger en mandataris) - 29/06/2017

- Aangifte personenbelasting TOW (burger) - 13/07/2017

- Aangifte personenbelasting TOW (mandataris) - 26/10/2017

- Aangifte personenbelasting/niet inwoners op papier - 09/11/2017

- Aangifte personenbelasting/niet inwoners via TOW (burger) - 07/12/2017

- Aangifte personenbelasting/niet inwoners via TOW (mandataris) - 07/12/2017


Voor de aangiftes via Biztax (afsluiting jaarrekeningen op 31/12/2016)     

- Aangiftes vennootschapsbelasting - 27/09/2017

- Aangiftes in de rechtspersonenbelasting - 27/09/2017

- BNI vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting - 27/09/2017


Opgelet vanaf Aj. 2014 kan er geen papieren aangifte meer worden ingediend in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI vennootschappen/rechtspersoon. Aangiftes dienen enkel nog via Biztax te worden ingediend.

(*) In geval van overmacht blijft het mogelijk om een papieren aangifte in te dienen. De termijn zal dezelfde zijn als de termijn van de elektronische aangifte.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen