Geregistreerde kassa met Blackbox voor Horeca

Geregistreerde kassa met Blackbox voor Horeca

Vandaag nam de federale regering enkele cruciale beslissingen in verband met de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox en in verband met het daarbij horende horecaplan. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje:

De invoering van de kassa wordt bevestigd, maar wordt meer in de tijd gespreid. In plaats van een verplichte invoering op 1 januari 2014 komt er nu een invoering vanaf 1 januari 2014 op vrijwillige basis met een verplichte invoering voor de ganse sector tegen eind 2015. Wie vrijwillig invoert, kan genieten van een lastenverlaging op 5 werknemers. Er kan dus over een uitstel gesproken worden maar niet over een afstel. Vanaf 1 januari 2014 zullen de eerste kassa’s wel degelijk geïnstalleerd worden. 

Het aangekondigde nieuwe systeem van gelegenheidsarbeid wordt vanaf 1 oktober van dit jaar ingevoerd en kan vrij gebruikt worden in de ganse horeca. Deze maatregel is dus ook voor ondermeer cafés van toepassing. Concreet betekent dit dat een werkgever gedurende 100 dagen per jaar een extra mag inzetten waarvoor geen bijdragen betaald moeten worden op het reële loon, maar op een forfait van 7,5€ per uur (en maximaal 45€ per dag). Deze forfaits worden niet verhoogd voor zon- en feestdagen. De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing af. Een werknemer mag gedurende 50 dagen in dit systeem werken.  

Er komt een lastenverlaging op voltijds vast personeel van 500€ per personeelslid per kwartaal voor maximaal vijf werknemers naar keuze (800€ indien de werknemer jonger is dan 26 jaar).  Dit kan in alle ondernemingen met maximaal 49 werknemers (dit is een verhoging van deze grens: er was altijd 20 werknemers gezegd). Deze lastenverlaging wordt ingevoerd vanaf de kassa er is (vrijwillig of verplicht). Opgelet: bij deze maatregel hoort een registratie van het personeel, mogelijk met zowel een in- als een uit-registratie. Dit laatste is nog onduidelijk 

Er komt een maatregel voor lastenverlaging op overuren voor wie de kassa invoert. Deze maatregel is echter nog niet geconcretiseerd en is voorlopig te beperkt in omvang. 

Horeca Vlaanderen heeft gereageerd dat het goed is dat er eindelijk meer duidelijkheid komt, maar dat de lastenverlaging zoals ze nu voorligt volstrekt onvoldoende is. Het uitstel van de invoering van de kassa verandert daar niets aan maar geeft wel meer tijd om nieuwe maatregelen te bekomen. In die zin heeft onze maandenlange kruistocht langs alle ministeriële kabinetten een eerste resultaat opgeleverd. Nu moeten nieuwe maatregelen kunnen volgen. Daaraan zullen we de komende maanden hard werken.

Zodra de teksten volledig en officieel zijn, zal de kassabrochure en de kassawebsite (www.horecablackbox.be) worden aangepast.

Bron: Horeca Flash op 26 april 2013

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen