Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen

Herkwalificatie van huur als beroepsinkomen

U bent een bedrijfsleider en u verhuurt een gebouw aan uw vennootschap. Dan bestaat de mogelijkheid dat de belastingadministratie een deel van deze huur beschouwd als een beroepsinkomen.

 De inkomsten die een bedrijfsleider ontvangt uit de verhuring van gebouwde onroerende goederen aan de vennootschap waarin hij werkzaam is, zijn ‘in principe’ belastbaar als onroerend inkomen.  Het gedeelte van de huurprijs dat meer bedraagt dan 5/3 van het met een relavorisatiecoëfficient verhoogde niet-geïndexeerd KI wordt echter geherkwalificeerd als beroepsinkomen.

Inkomstenjaar Indexeringspercentage Revalorisatiecoëfficiënt
2010 57,90 % 3,87
2011 63,49 % 3,97
2012 68,13% 4,10

 Met deze regeling wil de fiscale wetgever beletten dat genoemde personen van hun vennootschap buitensporige onroerende inkomsten ontvangen, die in feite een verkapt beroepsinkomen uitmaken.

Welk huurgedeelte komt in aanmerking voor herkwalificatie ?

De brutohuur die hoger is dan 100/60 of 5/3 van het KI vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficient van 3,87 wordt geherkwalificeerd.

Als een bedrijfsleider een hogere huur vraagt dan het KI x 5/3 x 3,87 is het ‘overdreven’ deel een bezoldiging.

Voorbeeld

Een bestuurder verhuurde in 2012 een gebouw (eigen goed van de bestuurder) aan zijn vennootschap.
Niet-geïndexeerd KI : € 2.500
Brutohuur : € 20.000
Hoeveel daarvan is belastbaar in welke inkomstencategorie ?

Te belasten als beroepsinkomsten :

Brutohuur : € 20.000,00
Max. belastbaar onroerend inkomen : € 2.500 (KI) x 5/3 x 4,10 = € 17.083,33
Geherkwalificeerd tot beroepsinkomen :  € 2.916,67  code (1401/2401)

Te belasten als onroerend inkomen :

Brutohuur : € 17.083,33
Aftrekbaar kostenforfait : 40% - € 6.833,33
Belastbaar onroerend netto-inkomen : € 10.250,00

Huwelijksgemeenschap

Wanneer het gebouw tot de huwelijksgemeenschap behoort, moet men slechts de helft van de huurinkomsten in aanmerking nemen voor de herkwalificatie, rekening houdend met de helft van het kadastraal inkomen.  Men moet dus telkens rekening houden met het aandeel in de eigendom van iedere echtgenoot zoals dat blijkt ui het huwelijksvermogenstelsel.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen