Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten

Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten

Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten ...
 
Werknemers, bedrijfsleiders of zelfstandige medewerkers die beroepshalve bezig zijn met creatieve werkzaamheden, kunnen de auteursrechten op deze werken afstaan aan hun werkgever/opdrachtgever/vennootschap in ruil voor een fiscaal erg gunstige vergoeding. Dit zorgt ervoor dat deze auteursrechtelijke vergoedingen in bepaalde sectoren vaak gehanteerd wordt als een alternatieve vorm van verloning.
 
Voor wie?
 
Dergelijke auteursrechtelijke vergoedingen worden courant toegekend in volgende sectoren: ICT, software ontwikkelaars, fotografen, journalisten, schrijvers, stemacteurs, sprekers/lesgevers, designers, regie/camerawerk, publiciteitssector, cartoonisten, tekeningen, stripverhalen, tekenfilms, architecten, kunstenaars, muziekindustrie, games, mode, enzovoort.
 
Hoeveel?
 
In principe zijn er geen wettelijke bepalingen die de omvang van de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten beperken. Teneinde discussies met de Administratie te vermijden, baseren wij ons veelal op enkele ‘vuistregels’ ontwikkeld door de Dienst Voorafgaande Beslissingen om de omvang van de auteursrechtelijke vergoedingen te bepalen. Op basis van deze vuistregels kan vaak een substantieel deel van het verloningspakket ingevuld worden met de fiscaal gunstige vergoeding voor auteursrechten.
 
Fiscale en parafiscale behandeling
 
Op fiscaal vlak worden de auteursrechtelijke vergoeding onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Hierbij kan bovendien beroep gedaan worden op erg gunstige kostenforfaits (tot 50%) waardoor de werkelijke belastingdruk in vele gevallen slechts 7,5% bedraagt.
 
Parafiscaal is er een onderscheid tussen zelfstandigen/bedrijfsleiders en werknemers
 
-       Zelfstandigen en bedrijfsleiders betalen geen sociale bijdragen op deze auteursrechtelijke vergoedingen.
-       Voor werknemers zijn de normale werknemers- en werkgeversbijdragen verschuldigd

Conclusie

Gelet op het gunstig fiscaal tarief van 15% en de gunstige forfaitaire kostenaftrek, vormen auteursrechten een zeer voordelige bron van inkomsten. Voor innovatieve en creatieve ondernemers is het dan ook aan te raden om eens stil te staan bij de kwalificatie van de inkomsten. Indien u in het kader van uw prestaties auteursrechten overdraagt en/of een gebruiksrecht toekent, kan het immers interessant zijn om uw overeenkomsten te herzien en een duidelijke opsplitsing te maken tussen enerzijds de vergoeding voor auteursrechten en anderzijds de vergoeding voor geleverde prestaties. Hierdoor kan een deel van uw inkomsten genieten van een veel gunstiger fiscaal regime.

Wenst u meer informatie omtrent de kwalificatie van uw inkomsten uit auteursrechten of wenst u een begeleiding voor opmaak van uw overeenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
 

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen