In hoeverre zijn restaurantkosten fiscaal aftrekbaar?

In hoeverre zijn restaurantkosten fiscaal aftrekbaar?

U bent zelfstandige en u gaat voor uw beroep gaan eten op restaurant - in Belgie of in het Buitenland.  Deze kosten zijn voor 69%
fiscaal aftrekbaar.

Concreet betekent dit dat u van de betaalde 100 euro beroepsmatige restaurantkosten 31 euro niet kan aftrekken als beroepskosten.

Om restaurantkosten te kunnen inbrengen, moet u die uitgaven kunnen bewijzen.  Bijvoorbeeld door een btw-bonnetje of een rekeninguittreksel voor te leggen.  Anderzijds staat in het fiscaal wetboek ook dat "alle kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreft" niet fiscaal aftrekbaar zijn.

De fiscus heeft die regel nu verduidelijkt in een omzetbrief van 4 september 2013.  Daarin stelt de minister van Financiën dat "De fiscus telkens aan de hand van een geheel van feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval moet nagaan of er sprake is van onredelijke beroepskosten".  De minister voegt daaraan toe dat "de fiscus restaurantkosten niet volledig kan verwerpen louter en alleen omdat het om een sterrenrestaurant gaat". 

U overdrijft dus het beste niet met restaurantkosten !

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen