Meerwaardebelasting bij verkoop van gronden

Meerwaardebelasting bij verkoop van gronden

Ook meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van ongebouwde onroerende goederen (lees gronden) zijn belastbaar in de personenbelasting als een divers inkomen (Art. 90,8° WIB).

Tijdstip van vervreemding  …

Vervreemdingen (o.a. verkopen) binnen de 8 jaar na verkrijging onder bezwarende titel (aankoop) zijn belastbaar als divers inkomen.  Maar ook wanneer gronden zijn verkregen door schenking en binnen de 3 jaar nadien zijn verkocht én deze verkoop plaatsvindt binnen de 8 jaar na de datum waarop de schenker de grond onder bezwarende titel heeft verkregen, is er belastbaarheid als divers inkomen.

Divers inkomen  …

Het tarief bedraagt 33% meerwaardebelasting indien de vervreemding gebeurt binnen de 5 jaar na de verkrijging en 16,5% meerwaardebelasting indien de meerwaarde wordt gerealiseerd meer dan 5 jaar na de verkrijging.

Na de periode van 8 jaar is er geen belastbaarheid meer op de meerwaarde als divers inkomen, maar kan de verkoper wel belastbaar worden gesteld op de meerwaarde(n) als beroepsinkomen in de personenbelasting aan het progressief tarief wanneer de fiscus vaststelt dat de verkoper zich actief en intensief bezig houdt met aan- en verkopen van gronden.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen