Voorafbetalingen in de personenbelasting

Voorafbetalingen in de personenbelasting

Voorafbetalen loont. Wie geen voorafbetalingen doet, krijgt te maken met een belastingvermeerdering. Door vooraf te betalen, kan u deze belastingvermeerdering vermijden.

Zowel winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn onderhevig aan vermeerderingen., tenzij u zich de afgelopen drie jaar voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep heeft gevestigd. Dit houdt in dat bovenop de personenbelasting en de gemeentebelasting nog eens 2,25% komt voor inkomstenjaar 2012– aanslagjaar 2013.  De vermeerdering wordt in de personenbelasting beperkt tot 90%.

U kan de belastingvermeerdering vermijden door als bedrijfsleider voldoende bedrijfsvoorheffing in te houden of door als zelfstandige voldoende vooraf te betalen. Voorafbetalen is dus vooral een zaak voor zelfstandigen. Zij kunnen per kwartaal een deel van de totale verschuldigde belastingschuld storten. Hierdoor wordt de vermeerdering verminderd met een voordeel ontvangen uit de voorafbetaling, afhankelijk van het ogenblik van de storting. Het voordeel bedraagt voor inkomstenjaar 2012– aanslagjaar 2013:

Tijdstip van de voorafbetaling Voordeel uit de voorafbetaling
VA 1 tot 10 april 3%
VA 2 tot 10 juli 2,5%
VA 3 tot 10 oktober 2%
VA 4 tot 20 december 1,5%

Voorbeeld

Een zelfstandige denkt dat hij 10.000 EUR belastingen moet betalen voor inkomstenjaar 2010. Hij beslist om vooraf te betalen naargelang zijn middelen toereiken. Concreet stort hij voor 10 april 5.000 EUR, hij doet geen voorafbetaling voor 10 juli, voor 10 oktober betaalt hij 1.500 EUR en tegen 20 december stort hij nog eens 3.500 EUR.

Wat is het voordeel die hij met de voorafbetalingen heeft gedaan?

De in principe verschuldigde vermeerdering wordt berekend op een basis van de verschuldigde belasting verhoogd tot 106% en bedraagt 10.000 x 106% x 2,25% = 238,50 EUR.

De voordelen van de voorafbetalingen bedragen als volgt:
VA 1: 5.000 EUR x 3% = 150,00 EUR
VA 2: geen voorafbetaling
VA 3: 1.500 EUR x 2% = 30,00 EUR
VA 4:  3.500 EUR x 1,5% = 52,50 EUR
Het totale voordeel bedraagt dus 232,50 EUR

De verschuldigde vermeerdering bedraagt na de voorafbetalingen (238,50 – 232,50) x 90% = 5,40 EUR.

Omdat dit verschil kleiner is dan 30 EUR, wordt er geen vermeerdering aangerekend. Dit is ook het geval indien de vermeerdering kleiner is dan 1% van de grondslag van de vermeerdering (dus 10.000 x 106%).

Praktisch

De voorafbetaling moet voor elke vervaldatum worden gedaan door overschrijving op rekeningnummer 679-2002340-66 (IBAN BE07 6792 0023 4066 en BIC PCHQ BEBB) op naam van:

Dienst der Voorafbetalingen – Natuurlijke personen
North Galaxy – Toren A
Koning Albert II-laan 33 bus 42
1030 Brussel 

Wanneer u nog geen voorafbetalingen heeft gedaan en u beschikt over een ondernemingsnummer, dan gebruik je als mededeling uw ondernemingsnummer. Heeft u geen ondernemingsnummer, dan vermeldt u als mededeling NIEUW + rijksregisternummer.  Na uw eerste voorafbetaling dan zal de dienst Voorafbetaling spontaan overschrijvingsformulieren toesturen.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen