Wat zijn de fiscale implicaties van het geven van een relatiegeschenk?

Wat zijn de fiscale implicaties van het geven van een relatiegeschenk?

U wilt een geschenk geven aan een klant, zakenrelatie of verdienstelijke tussenpersoon. Waar moet u op fiscaal gebied rekening mee houden?

De kost is maar voor 50% aftrekbaar

Vooreerst is de aankoop van een relatiegeschenk maar voor 50% als beroepskost aftrekbaar.

Hierop zijn enkele uitzonderingen toegestaan waardoor de kost 100% aftrekbaar is.

Vooreerst zijn relatiegeschenken die men uitdeelt tijdens een buitenlandse zakenreis voor 100% aftrekbaar. Het maakt niet uit waar de cadeaus gekocht worden. Men moet wel kunnen aantonen dat de buitenlandse reis een duidelijk belang inhoudt voor de beroepsactiviteit. We willen er ook op wijzen dat relatiegeschenken gegeven in België aan buitenlandse klanten niet onder deze regeling vangen en dus slechts voor 50% aftrekbaar zijn.

Een tombola valt niet onder de regeling van relatiegeschenken en zijn beperking van 50% als alleen verbruikers (en dus niet de handelaars) kunnen deelnemen. Ook kosten gemaakt voor uitdelen van stalen zijn 100% aftrekbaar.

Het meest interessante echter zijn de reclameartikelen. Reclameartikelen worden niet beschouwd als relatiegeschenk en kunnen dus 100% afgetrokken worden. Om als reclameartikel beschouwd te worden, zijn er aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Ze moeten bestemd zijn voor een zeer grote verspreiding en dus niet voorbehouden aan een beperkte categorie klanten of zakenrelaties
  • Ze moeten een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt
  • Reclameartikelen moeten opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen.

Een paar voorbeelden van reclameartikelen zijn pennen, agenda’s, kalenders, sleutelhangers, ….Wat uitgesloten wordt van reclameartikelen zijn verbruiksartikelen zoals wijn, champagne, chocolade, ... waarvan de verpakking of het etiket de naam van de schenkende firma draagt. Volgens de Administratie is hier geen sprake van een blijvende benaming en moeten deze geschenken dus toch als relatiegeschenk worden beschouwd en zullen de kosten slechts voor 50% als beroepskost worden aanvaard.

Wat met de BTW?

Wanneer een relatiegeschenk per stuk minder dan 50,00 euro exclusief BTW bedraagt, dan mag u de BTW 100% aftrekken. Kost een geschenk dus meer dan 50,00 euro, dan is er geen BTW aftrekbaar. Tenslotte moet er ook gewezen worden op het feit dat BTW op rookwaren of sterke dranken als relatiegeschenk nooit aftrekbaar zijn, ook al kost het geschenk minder dan 50 euro per stuk.

Maak een fiche 281.50 op als het geschenk meer dan 125 euro bedraagt

Is de waarde van het relatiegeschenk kleiner dan 125 euro, dan stelt er zich geen bijkomende fiscale implicatie. De kost blijft voor 50% aftrekbaar.

Is uw relatiegeschenk echter meer dan 125 euro waard, dan zijn er echter bijkomende voorwaarden.

Als de ontvanger van het geschenk een handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroeper is en uzelf bent onderworpen aan de personenbelasting, dan moet u een fiche 218.50 (voordeel alle aard) opmaken op naam van de ontvangen. Doet u dit niet, dan is de kost niet aftrekbaar en wordt hij voor 100% verworpen.

Is de ontvanger een particulier, dan blijft de 50%-aftrekmogelijkheid behouden als de kosten niets als overdreven wordt beschouwd.

Bent u onderworpen aan de vennootschapsbelasting en is de ontvanger van het geschenk een handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroeper dan moet u ook een fiche 281.50 opmaken. Doet u dit niet, dan wordt de aankoop beschouwd als een geheim commissieloon en wordt dit belast tegen het tarief van 309%.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen