Wijzigingen begrotingscontrole 2013

Wijzigingen begrotingscontrole 2013


Roerende voorheffing


Om de economie wat meer zuurstof te geven, verlaagt de regering de roerende voorheffing van 25 naar 15 procent voor wie lange tijd investeert in kmo's. Concreet betekent dit dat wie start met een kmo of in een kmo investeert, de eerste twee jaar 25 procent wordt belast op het dividend. Het derde jaar daalt dat percentage tot 20 procent en vanaf het vierde jaar tot 15 procent.


Liquidatiebonus

Deze verhoogd van 10% naar 25% met uitstel.  Invoering wordt voorzien in 2014.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen