Wanneer mag ik een uitverkoop houden?

Uitverkopen is slechts in welbepaalde gevallen toegelaten: uitverkoop ter uitvoering van een rechterlijke beslissing; uitverkoop door erfgenamen van een overleden verkoper; uitverkoop door de overnemer van een handelszaak; ge ...

Lees meer

De aandeelhoudersovereenkomst

Wat men kan doen om een niet functioneren tussen evenwaardige eigenaars te vermijden? Een van de oplossingen is het opstellen van een omstandige aandeelhoudersovereenkomst. Dat is een wettelijk, bindend document waarin de sleutelbepalingen worden opg ...

Lees meer