BVBA oprichtingskosten

BVBA oprichtingskosten

BVBA oprichtingskosten

 Een eerste adviesgesprek zonder enige verplichting is steeds gratis bij AB-consult BVBA.
AB-Consult BVBA begeleidt u bij het volledige oprichtingsproces:

 • Persoonlijke bespreking van de meest geschikte structuur van uw vennootschap; 
 • Nazicht van de beschikbaarheid van de gewenste vennootschapsbenaming in het rechtspersonenregister; 
 • Oprichtingsakte/statuten op maat van uw onderneming; 
 • Opmaken haalbaarheidsstudie / financieel plan;
 • Ondernemingsnummer / BTW-nummer; 
 • Ingevuld aandeelhoudersregister; 
 • Neerlegging dossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en opvolging publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad; 
 • Registratierechten op de waarde van de inbreng; 
 • Aanvraag tot inschrijving van uw onderneming in de KBO met volledig uittreksel;
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze; 
 • Vergunningen (FAVV - SABAM - Leurkaart - uitbatingsvergunning ....); 
 • Opmaken huurcontracten 

Het oprichten van een BVBA kan bij ons voor een bedrag van 750 EUR, exclusief BTW

IN DIT BEDRAG ZIJN DE KOSTEN VAN DE NOTARIS NAAR KEUZE (1.100 euro- 1.250 euro INCL PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD) * EN HET ONDERNEMINGSLOKET (81,50 euro) NIET INBEGREPEN !

DE TOTALE OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP KOST U 1.850 EUR


 
(*) De i erelonen van de notaris zijn berekend op
een standaard maatschappelijk kapitaal van 18600 EUR. Indien uw maatschappelijk
kapitaal meer dan 18600 EUR bedraagt, dient u rekening te houden met
supplementaire kost ten belope van 0,5% op het bedrag dat u inbrengt boven
18600 EUR.

 
OPTIES:
 • Inschrijving van 2de vestiging in de KBO (igv bijkomend filiaal of indien uw maatschappelijke zetel verschillend is van       uw administratieve zetel) 
 • Verslag bedrijfsrevisor igv inbreng in natura (machines, onroerend goed, etc

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen