Tarieven neerlegging jaarrekening vanaf 1 januari 2014

Tarieven neerlegging jaarrekening vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2017 is er op de neerleggingskosten van de NBB geen btw meer verschuldigd.

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

De gebruikte drager: XBRL, PDF of papier

 • de begindatum van de jaarrekening

 • Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).

 • Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS

 • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

 • Tarieven neerlegging via internet in de vorm van een gestructureerd XBRL-bestand

  • Volledig model: 289,63 euro
  • Verkort model: 68,23 euro
  • Micromodel : 51,23 euro
  • Verbeterde neerlegging Volledig, verkort of ander model : 65,50 euro
  • Verbeterde neerlegging Micromodel : 41,70 euro

  Vermits AB-Consult in hoofdzaak de jaarrekening van zijn klanten elektronisch via een gestructureerd databestand neerlegt, gelden deze tarieven voor onze klanten.

  Tarieven neerlegging via internet in de vorm van een PDF-bestand

  • Volledig model: 343,23 euro
  • Verkort model: 121,83 euro
  • Verbeterde neerlegging: 104,83 euro

  Tarieven neerlegging via de post of aan het loket op papier

  • Volledig model: 349,23 euro
  • Verkort model: 127,73 euro
  • Verbeterde neerlegging: 110,73 euro

  Gevolgen van de niet-of laattijdige neerlegging en tarieftoeslagen

  De tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden en bedraagt bij neerlegging:

  • vanaf de eerste dag van de negende maand na de afsluiting van het boekjaar: 
   • 120 euro voor de kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken.
   • 400 euro voor de andere vennootschappen.
  • vanaf de eerste dag van de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar: 
   • 180 euro voor de eerder vermelde kleine vennootschappen.
   • 600 euro voor de andere vennootschappen.
  • vanaf de eerste dag van de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar:
   • 360 euro voor de eerder vermelde kleine vennootschappen.
   • 1.200 euro voor de andere vennootschappen.
  Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van België samen met de kosten voor de openbaarmaking van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening geïnd, om vervolgens te worden doorgestort aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

  Ambtshalve doorhaling KBO

  De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan overgaan tot de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen die voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen. Dezelfde beheersdienst van de KBO gaat over tot de intrekking van de doorhaling na de neerlegging bij de Nationale Bank van de niet-neergelegde jaarrekeningen.
  De doorhalingen, alsook de intrekking ervan, worden op initiatief van de beheersdienst van de KBO gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
  Meer informatie omtrent de ambtshalve doorhaling vindt u terug op de website van de KBO.

  Burgerlijke sanctie

  De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit de niet-neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn. De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt.

  Gerechtelijke ontbinding

  Op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding, kan de rechtbank van koophandel in wier rechtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, de ontbinding van een vennootschap uitspreken als ze haar jaarrekening voor drie opeenvolgende boekjaren niet heeft neergelegd.

  Nog vragen ?

  Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

  Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

  Delen