Wanneer mag ik een uitverkoop houden?

Wanneer mag ik een uitverkoop houden?

Uitverkopen is slechts in welbepaalde gevallen toegelaten:

  • uitverkoop ter uitvoering van een rechterlijke beslissing;
  • uitverkoop door erfgenamen van een overleden verkoper;
  • uitverkoop door de overnemer van een handelszaak;
  • gehele stopzetting van de handelsactiviteit;
  • verbouwingen of opknapbeurten;
  • de overbrenging of de opheffing van de inrichting waar de verkoop aan de consument gewoonlijk plaatsvindt;
  • ernstige schade na een ramp aan het geheel of aan een belangrijk gedeelte van de voorraad;
  • de handelsactiviteit wordt aanzienlijk gehinderd door overmacht;
  • de handelaar of ambachtsman verzaakt elke beroepsactiviteit omwille van pensioen.

Als je een uitverkoop houdt, moet je het Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Koning Albert II- laan 16, 1000 Brussel op de hoogte brengen. Je doet dit aan de hand van een aangetekende brief waarin je de reden vermeldt waarom je uitverkoop houdt (dit bewijs je met de nodige documenten), het adres van de uitverkoop en het nummer van de inschrijving in het handelsregister. De uitverkoop mag tien werkdagen (zaterdag, zon- en feestdagen dus niet meegerekend) na het verzenden van de brief beginnen. Je mag de uitverkoop wel al aankondigen vanaf de verzending van de brief.

Niet alleen detailhandelaars maar ook groothandelaars of producenten mogen uitverkopen. Enkel de producten die op het moment van de verzending van de eerste aangetekende brief tot de voorraad behoren, mogen in uitverkoop verkocht worden.

De prijzen die je gedurende een uitverkoop aanrekent moeten werkelijk lager zijn dan de prijzen die de verkoper voorheen toepaste. Je moet deze prijzen minstens gedurende 1 maand, voorafgaand aan de uitverkoop, toegepast hebben. 

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen