Bouwen in Vlaanderen: geniet van de premies

Bouwen in Vlaanderen: geniet van de premies

U wilt uw droomhuis bouwen in Vlaanderen. Dan kan u genieten van heel wat subsidies en premies. Daarnaast zijn er ook heel wat fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken. Een overzicht.

Stedenbouwkundige vergunning

Voor grote werken hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. In dat geval kunt u beter eerst langsgaan bij uw gemeente. Dit kan u maanden tijdwinst opleveren.

Subsidies en premies

  • Voor bepaalde werken om bv. woon-, kook- of slaapgelegenheden te vergroten, kunt u een verbeteringspremie ontvangen. Alle details en de aanvraagformulieren voor de verbeteringspremie  vindt u op de site van de Vlaamse Overheid.
  • U kunt een aanpassingspremie ontvangen voor werken die de woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers of voor verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde of gehandicapte zelfstandig te laten wonen. Info en de aanvraagformulieren voor de aanpassingspremie vindt u op de site van de Vlaamse Overheid.
  • Eigenaars van beschermde monumenten kunnen een premie aanvragen voor het onderhoud van het monument. De werken die voor een premie in aanmerking komen, moeten gericht zijn op het voorkomen van verval en bijdragen tot dringende instandhouding en onderhoud. Info over de onderhoudspremie vindt u op de site van de Vlaamse Overheid.
  • Eigenaars van beschermde monumenten kunnen een restauratiepremie aanvragen wanneer instandhoudings- of herstelwerken nodig zijn die ingrijpender zijn dan het loutere onderhoud. Bij de restauratiepremie kunnen hogere bedragen worden toegekend dan voor de onderhoudspremie. Daar staat tegenover dat voor het aanvragen van deze premie meer formaliteiten moeten worden vervuld. Info over de restauratiepremie vindt u op de site van de Vlaamse Overheid.
  • Wanneer u verbeteringswerken aan uw woning wilt uitvoeren, kunt u in aanmerking komen voor gemeentelijke premies. Denk hierbij aan premies voor ruwbouwwerken (riolerings- en vochtbeschermingswerken zijn hier inbegrepen), dak, buitenschrijnwerk, sanitair, elektriciteit of centrale verwarming van de woning. Vraag het na in uw gemeente.
  • U kunt ook premies ontvangen voor energiebesparende investeringen. De lijst van tegemoetkomingen vindt u door uw postnummer in te geven.
  • In verschillende gemeenten hebt u ook recht op een premie voor inbraakpreventie. Details kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

Fiscale voordelen

  • Onder bepaalde voorwaarden kunt u genieten van een belastingvermindering berekend op een maximum van 2.200 EUR of van de woonbonus (aftrek max 3.000 EUR) als u uw bouwproject financiert via een hypothecair woonkrediet (bedragen voor inkomsten 2012). U krijgt een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen: bijvoorbeeld voor de installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie, de plaatsing van zonnecelpanelen, van dubbele beglazing, dakisolatie enz.
  • Wanneer u een verwaarloosde woning renoveert of een klein handelspand tot woning verbouwt, kunt u aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing 
  • Als u verbouwingswerken uitvoert in uw woning, komt u in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning ouder is dan 5 jaar.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen