CORONA Hinderpremie : Verlenging looptijd dagpremie van 160 euro

CORONA Hinderpremie : Verlenging looptijd dagpremie van 160 euro

UPDATE : Corona hinderpremie ook na 12 juni !

Vlaamse minister van Economie Hilde Crevits heeft beslist dat er een verlenging komt van de looptijd voor wie verplicht gesloten moet blijven.

Dit betekent dat de wellnesscentra en sauna's, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen blijven doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag.

Ook de marktkramers die door de beperking van 50 kramien per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie.

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.


Wie heeft recht op een corona hinderpremie...

 
Je kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van je fysieke locatie.
De hinderpremie in Vlaanderen wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor alle gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).

Sluitingspremie blijft behouden voor wie verplicht gesloten moet blijven

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

Bedrag

 • 4.000 euro in Vlaanderen per fysieke vestigingseenheid, max. 5 per onderneming
 • Na 21 dagen 160 euro per dag (sluitingsdag volgens de openingsuren)

Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie?

 • Actieve onderneming gestart voor 13/03/2020 met actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest.
 • Eenmanszaak
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep die gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd is als een hoofdberoeper.
 • Vennootschap
  • Minstens 1 werkend vennoot onderworpen aan sociaal statuut / minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • VZW
  •   Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven in dienst hebben.   
De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer). 
 • Starters nà 12 maart hebben geen recht op een Hinderpremie
 • De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.  

 Premie 1 vestiging:

 • 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
 • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
 • Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Premie meerdere vestigingen:

 • Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.
 • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
 • Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Tips: 

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
 • Cumulatie kan met overbruggingsrecht
 • Cumulatie kan niet met een compensatiepremie voor zelfde onderneming.

Moet ik direct aanvragen of heb ik nog even tijd?
 
Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.
Via www.vlaio.be/coronahinderpremie.
 
Je vraagt de premie aan. En wat dan?
 
Je hebt je aanvraag online ingediend. VLAIO neemt je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat Vlaio alles verifieert en beslist of je een premie krijgt. Deze beslissing wordt gemeld aan jou via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag van 4.000 euro op de rekening overschrijven.

Voor de periode vanaf 6 april tot einde verplichte sluiting, voor zover uw onderneming haar locaties in die periode verplicht moest sluiten ten gevolge van de federale coronavirusmaatregelen, wordt een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per dag, automatisch toegekend en uitbetaald

De bijkomende sluitingspremie is berekend volgens de opgegeven openingstijden en op basis van het aantal vestigingen dat in aanmerking kan worden genomen voor de forfaitaire steun.
Een eventuele verhoging van de uitbetaalde forfaitaire steun omdat er meer vestigingen in aanmerking kunnen worden genomen is verrekend in deze bijkomende steun.
 
Hoe ga je te werk om de betaling van je premie aan te vragen?
 
Start hier je aanvraag : https://www.vlaio.be/coronahinderpremie

De aanvrager moet zich identificeren via zijn/haar elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.

Na aanmelding, kan je je aanvraag starten. Je doorloopt 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig.
 
Wat moet je bij de hand hebben?

 • Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel : lees eerst onze infopagina’s)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)

  Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
 • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
 • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)

Status aanvraag Vlaio ‘Goedgekeurd’
 
Zodra je de een aanvraag indient, ontvang je een goedkeuring.
Dit is de status van de aanvraag en niet de definitieve beslissing van Vlaio. De beslissing van de Hinderpremie komt achteraf via mail ! Heb je deze nog niet ontvangen ? Dan is er nog niets definitief beslist.
 
Status aanvraag Vlaio ‘Geweigerd’
 
Lukt het je niet om de aanvraag in te dienen, dan kan je contactop nemen met Vlaio op het nummer 1700.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Aanvraag Vlaamse Hinderpremie kan ook zonder eID!

Dit kan als ondernemer door een e-mail te sturen naar corona@vlaio.be met:
 
·         Ondernemingsnummer
·         Naam en voornaam van de ondernemer (contactpersoon)
·         Vestiging waarvoor je de Hinderpremie aanvraagt
·         Eenmanszaak of vennootschap
·         Gedwongen sluiting ja/neen?
·         Bankrekeningnummer waarop de premie mag gestort worden
·         Telefoonnummer van jou of de klant
·         Motivatie/duiding van de situatie
·         Openingsuren van de onderneming
·         Website (eventueel)
·         Statuut van de zelfstandige

OPGELET : U heeft onterecht een hinderpremie aangevraagd ?

Dan kan deze teruggestort worden aan Vlaio.

 • Indien de uitbetaling reeds gebeurde : mailtje sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be voor verdere instructies
 • Indien uitbetaling nog niet gebeurde : mailtje sturen naar info@vlaio.be  Dan wordt uw dossier geschrapt.

Brussel:
 
Ook de Brusselse regering heeft beslist om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen.
Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten 
Meer maatregelen voor Brusselse ondernemers zie : https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en

Wallonië:
 
De Waalse regering heeft besloten:
Een eenmalige premie van 5.000 euro per bedrijf dat volledig is gesloten of gesloten als gevolg van besluiten van de National Security Council (CNS) *  :
Meer maatregelen voor Waalse ondernemers zie https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen