COVID-19 Overzicht steunmaatregelen  (update 09/06/20)

COVID-19 Overzicht steunmaatregelen (update 09/06/20)

Indien je op enige manier hinder ondervindt van het Coronavirus, kan je eventueel een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen die de overheid heeft voorzien.
 
We overlopen hierbij de belangrijkste steunmaatregelen:
 
Tijdelijke werkloosheid

In het geval dat je door het coronavirus tijdelijk je activiteiten niet meer kan uitoefenen, kan een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de werknemers aangevraagd worden aan de RVA. In die situatie is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk tot en met 30 juni 2020. Ook in het geval dat je geconfronteerd wordt met tijdelijk gebrek aan werk voor uw werknemers, is tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk. In beide wordt de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt, verhoogd tot 70% (in plaats van 65%) van het loon (loon begrensd tot maximaal 2.754,76 EUR per maand). Deze verhoging geldt tot 31 augustus 2020.
 
Elk systeem heeft een aantal zeer specifieke voorwaarden. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als bedienden.  
Voor uitzendkrachten gelden ook afzonderlijke voorwaarden.

Tijdelijk werkloos als zelfstandige in bijberoep:
Mag je een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens je tijdelijke werkloosheid (versoepeling Coronacrisis)?
Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen tot 30/06/2020; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.
Fiscale maatregelen: automatisch uitstel betalingstermijnen
Ondernemingen kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, RSZ en rechtspersonenbelasting) en automatisch uitstel van betaling krijgen.

Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/covid-19-update-31-03-20-automatisch-uitstel-betalingstermijnen-146/
 
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen 1ste en 2de kwartaal 2020 uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren voor 15/06/2020

  • De sociale bijdragen van 1 ste kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
  • De sociale bijdragen van 2 de kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021
  • Regularisatiebijdragen van 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021

Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/covid-19-uitstel-betaling-sociale-bijdragen-149/

Verder kunnen de zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden indien de sociale bijdragen ingevolge het Coronavirus niet meer betaald kunnen worden.
 
De Vlaamse hinderpremie

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het Coronavirus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervangingsinkomen. 
De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).
Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels. Tot 13 juni kan de premie aangevraagd worden.
 
Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/overbruggingsrecht-update-04-04-2020-147/

De Vlaamse compensatiepremie

Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt nu deze steun.
De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro.
Tot 30 juni kan deze premie aangevraagd worden.

Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/covid-19-compensatiepremie-voor-ondernemers-voorwaarden-154/

Uitstel onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten worden uitgesteld tot september voor het Vlaams Gewest.

Het Brussels Gewest kent zijn inwoners een bijkomende termijn van twee maaneden toe voor de betaling van de onroerende voorheffing, ongeacht de financiële situatie van al wie van deze meetregel wil gebruikmaken. Het is dus niet nodig om te bewijzen dat de inkomsten verminderd zijn door.

Automatisch UITSTEL betalingstermijnen

De federale regering heeft bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en ondernemers.
Automatisch uitstel van betaling vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing en RSZ

Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/covid-19-update-15-04-20-automatisch-uitstel-betalingstermijnen-146/

Betalingsuitstel van de ondernemingskredieten
 
Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

  • Omzet moet fors teruggevallen zijn
  • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
  • Al dan niet gedwongen om te sluiten
  • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Verder is er ook de waarborgregeling (bazooka) van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Lees meer op : https://www.ab-consult.be/artikels/steunmaatregelen/covid-19-betalingsuitstel-van-de-ondernemingskredieten-152/

Wijziging percentages voorafbetalingen

De percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de 3de en de 4de vervaldag worden verhoogd, tenzij er een dividenduiterking is.

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

In afwachting van politiek akkoord (is dus nog niet definitief)
Alle vennootschappen moeten de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen tegen 30 juni. Omwille van het coronavirus is er beslist dat alle vennootschappen uitstel krijgen tot 31 oktober 2020.
 
Extra steun van gemeenten
 
Goed nieuws voor ondernemers die hun vestiging hebben in Gent, Geraardsbergen of Kortrijk! Zij krijgen van hun gemeente extra steun bovenop de Hinderpremie.

Meer info van andere lokale steunmaatregelen vind je op : https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

Ik verwijs jullie graag naar https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
Hier kan je alle maatregelen terugvinden en antwoorden op de meest gestelde vragen.


Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen