De ecologiepremie

De ecologiepremie

We weten dat de overheid probeert ecologische investeringen te promoten en te stimuleren. Ook de Vlaamse overheid doet zijn duit in het zakje en heeft recentelijk nog zijn procedure voor de ecologiepremie voor vennootschappen versoepeld. Deze nieuwe ecologiepremie werd op 1 februari 2011 operationeel en gewijzigd op 20 december 2012 (EP-PLUS)

De ecologiepremie heeft als doel om een deel van de extra kost op te vangen die een ecologie-investering (milieu-investeringen en investeringen op energiegebied) met zich meebrengt en die op korte termijn een concurrentieel nadeel kan betekenen.

De ecologiepremie is bedoeld voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De investering moet gebeuren op het grondgebied van het Vlaams Gewest.
  • De hoofdactiviteit van de onderneming komt overeen met één van de toegelaten activiteiten die door de Vlaamse Regering werden bepaald (zie website).
  • De administratieve overheid heeft geen dominerende invloed in de onderneming.
  • Wanneer uw vennootschap een energie-intensief bedrijf is, moet de onderneming zijn toegetreden tot de benchmarking convenant.
  • Bent u een grote onderneming, dan moet u het stimulerende effect van de ecologiesteun kunnen aantonen.

Het is belangrijk te weten dat de ecologiepremie wordt toegekend via een wedstrijdformule. Dit betekent dat de Vlaamse overheid een oproep lanceert waarop ondernemingen dan met hun investeringsproject kunnen intekenen. De nieuwe oproep loopt dus van 1 februari 2011. Alle investeringsprojecten zullen dan op een objectieve wijze worden beoordeeld en vervolgens gerangschikt. De verdeling van de totale enveloppe ecologiepremie wordt dan verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare enveloppe is opgebruikt.

De steun bedraagt max. 60% ten gunste van KMO’s en max. 50% ten gunste van grote ondernemingen, met een maximale steun.
 
Meer informatie kan u terugvinden op http://agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen