Nog enkele fiscale COVID-19 steunmaatregelen in de pipeline.

Nog enkele fiscale COVID-19 steunmaatregelen in de pipeline.

Nog enkele (fiscale) steunmaatregelen in de pipeline.

Hoewel de economie zich langzaam weer op gang trekt, zijn het voor talrijke onderneming nog steeds moeilijke tijden. Hierdoor blijven de verschillende overheden in België bijkomende steunmaatregelen voorzien.

De federale overheid voorziet in bijkomende fiscale steunmaatregelen ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen. Op heden zouden de volgende maatregelen op tafel liggen:

Carry back van verliezen
Ondernemingen zullen hun verliezen van 2020 kunnen compenseren met de winsten van vorig jaar. Dit zou in concreto plaatsvinden door middel van een teruggave van gedane voorafbetalingen in 2019.

Uitbreiding Tax Shelter voor startende ondernemingen
Op vandaag kunnen particulieren die investeren in een startende onderneming een belastingvermindering bekomen. De federale overheid zou deze regeling nu wensen uit te breiden.

Aanleg "wederopbouwreserve"
Ondernemingen zullen ten belope van hun verlies van 2020 in de komende jaren een belastingvrije reserve kunnen aanleggen ter versterking van hun eigen vermogen.
 
Bovenstaande maatregelen zouden wel aan enkele voorwaarden onderworpen zijn, zoals het behoud van het personeelsbestand, geen dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen uitvoeren en geen transacties met belastingparadijzen doen.

Wij volgen deze fiscale steunmaatregelen verder op en houden je op de hoogte van zodra wij meer informatie ontvangen.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen