Onterecht ontvangen hinderpremie

Onterecht ontvangen hinderpremie

Dit weekend verscheen het bericht dat ondernemers zo’n 10 miljoen euro aan onterechte coronapremies moeten terugbetalen, dit naar aanleiding van een eerste risicoanalyse door de inspecteurs van VLAIO.

Het bericht werd begeleid met een waarschuwing van minister Crevits aan de accountants die meewerken aan fraude. Het bericht is een bevestiging van ons aanvoelen enige tijd geleden dat de aanvragen niet of nauwelijks werden gecontroleerd door VLAIO. Op dat moment was het de bedoeling van VLAIO om de steunmaatregelen zo snel mogelijk bij de getroffen ondernemingen te krijgen en was een verklaring op eer dat de onderneming getroffen was door de verplichte sluiting, voldoende om de premie toe te kennen. Dit leidde er toe dat bepaalde ondernemingen toch een hinderpremie ontvingen, hoewel wij van mening waren dat zij niet onder de verplichte sluiting vielen.

Enkel winkels, horeca-aangelegenheden en vrij publiek toegankelijke locaties...

Showroom, toonzaal, verbruikszaal en dergelijke komen namelijk in aanmerking voor de hinderpremie. Gezien deze vestigingen getroffen zijn door een verplichte sluiting, kunnen zij niet vrijwillig beslissen om te openen. Deze beslissing kan enkel genomen worden door de veiligheidsraad. Reden waarom er geen procedure is voorzien om de toekenning van de hinderpremie stop te zetten. De premie zal namelijk onmiddellijk stopgezet worden op moment dat er terug heropend mag worden. Restaurants en café zullen dus een premie kunnen ontvangen tot en met 7 juni 2020.

Een ondernemer die een corona hinderpremie onterecht heeft ontvangen, kan aan VLAIO een verzoek tot terugbetaling indienen door een mail te sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be. De terugbetaling biedt het voordeel dat de onderneming dan wel nog in de mogelijkheid is om een compensatiepremie aan te vragen. Dat zal uiteraard niet het geval zijn indien de hinderpremie naar aanleiding van een controle terugbetaald dient te worden. De deadline voor de aanvraag van de compensatiepremie zal dan reeds verstreken zijn.Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen