Provinciale expansiepremie voor KMO's

Provinciale expansiepremie voor KMO's

De provinciale expansiepremie is een subsidie aan ondernemingen uit de provincie Oost-Vlaanderen die investeren in hun bedrijf en daarvoor een lening aangaan.  De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar starters, groeiers en overnemers.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen herwerkte het reglement voor het krijgen van deze premie.  Dit reglement is van toepassing op leningen waarvan de overeenkomst werd ondertekend of de akte verleden vanaf 1 januari 2010.

Voor wie …

Wie zich voor de eerste keer zelfstandig vestigt in hoofdberoep en een lening voor bedrijfsinvesteringen aangaat, kan een tussenkomst van 3% aanvragen tijdens de eerste 3 jaren van de lening.

Belangrijk om te weten is dat enkel éénmanszaken en vennootschappen met max. 10 werknemers in aanmerking komen. Daarenboven worden VZW's en NV's uitgesloten van deze premie, evenals vennootschappen opgericht uit bestaande zaken. De omvorming van een eenmanszaak tot een bvba komt wel in aanmerking.

Groeiondernemingen die in hun zaak investeren, komen in aanmerking voor een subsidie van 2% tijdens de eerste 3 jaren van de lening.

Welke bedrijfsinvesteringen?

De premie geldt maar voor enkele bedrijfsinvesteringen:

  • de nieuwbouw of verbouwing van een winkel, kantoor, werkhuis of opslagruimte (de aankoop van grond en gebouw geeft geen recht op de premie)
  • de inrichting van de handelszaak of kantoor
  • de toestellen, machines en materieel die rechtstreeks in de winkel, het kantoor, de werkplaats of op de werf beroepsmatig worden aangewend (verbruiksgoederen en personen- of vrachtwagens geven geen recht op de premie)
  • de werktuigen moeten nieuw zijn en de facuur moet voorgelegd worden.
  • de overname van een handelszaak (uitgezonderd overname klandizie, goodwill en terugbetaling eerder aangegane kredieten) en tweedehandsmaterieel worden aanvaard als het gaat om tweedehandsmaterieel dat niet ouder is dan 5 jaar en het gaat om inrichting handelszaak of materieel die rechtstreeks in de handelszaak beroepsmatig worden gebruikt. Je moet wel een kopie van de oorspronkelijke factuur kunnen voorleggen en het materieel mag reeds geen premie hebben opgeleverd.

Bijkomende modaliteiten

De premie wordt maar toegekend als de investeringen lager zijn dan 125.000 EUR per aanvrager, per bedrijf en per investering.

De premie zal berekend worden op de lening of een deel van de lening tot max. 50.000 EUR per investering en per kalenderjaar.

De lening en de aanvaardbare bedrijfsinvestering die lager zijn dan 5.000 EUR geven geen recht op een premie.

Belangrijk om te weten is dat de lening ook een minimumlooptijd van 3 jaar moet hebben. Betaalt u de lening binnen de eerste drie jaar vervroegd terug, dan zal u de verkregen premie terug moeten storten.

Hoe aanvragen …

Meer informatie, het aanvraagformulier en het volledige reglement vindt u op de website: www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/huiseconomie/index.cfm

U kan ook contact opnemen met ons kantoor om een aanvraag voor u in te dienen.

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen