COVID-19 : Uitstel betaling sociale bijdragen

COVID-19 : Uitstel betaling sociale bijdragen

Uitstel sociale bijdragen

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de persoonlijke financiële situatie van u als klant. Weet dat er verschillende steunmaatregelen zijn voor de zelfstandige die moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen te betalen.
De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige (in gelijk welk statuut) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Welke periode mag uitgesteld worden ?

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 2 eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen voor het jaar 2018.

  • De sociale bijdragen van 1 ste kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
  • De sociale bijdragen van 2 de kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021       
  • Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/03/2020 naar 31 maart 2021
  • Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/06/2020 of 25/09/20  naar 25/06/2021

Om deze maatregel tot uitstel te verkrijgen, moet er een schriftelijke aanvraag worden ingediend vóór 15/06/2020.

Het uitstel van betaling geldt voor één jaar, maar vroeger betalen kan altijd,

  • betaalde bijdragen worden niet terugbetaald,
  • uitstel van betaling heeft geen enkel nadelig effect op de rechten, zolang men maar binnen het jaar betaalt.
  • Pas op ! Sociale lasten zijn maar aftrekbaar in het kalenderjaar van betaling.
  • Domiciliëring ! zelf de bank verwittigen of domiciliëring zelf stopzetten.

Deadline aanvraag

Aanvragen voor 15/06/2020 voor 1 ste kwartaal 2020
Aanvragen voor 15/06/2020 voor 2 de kwartaal 2020      
Uitstel vergeten? Geen probleem, er worden geen boetes aangerekend voor het 1 ste kwartaal 2020

Welk is de impact van het uitstellen van de betaling van de sociale bijdragen van 2020 naar 2021 ? 

Wanneer de betaling van de sociale bijdragen pas in 2021 wordt uitgevoerd, dan zal dit uitstel een impact hebben op de  fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2020.  
Eén van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.
Als de zelfstandige zijn uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020 betaalt, dan zullen de VAPZ-premies vanzelfsprekend aftrekbaar zijn.  

Nog vragen ?

Maak gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Stuur een e-mail Bel ons: 053/81.01.25

Delen