Diensten van AB-Consult

Het cliënteel van AB-Consult BVBA bestaat vooral uit KMO-ondernemingen en vrije beroepen.  Dit zijn niet alleen eenmanszaken maar ook vennootschappen en VZW’s.

We specialiseren ons vooral in vrije beroepen, architecten, managementvennootschappen, aannemers, horeca, detailhandel, ea...

Elke ondernemer heeft zijn eigen specifieke opvolging en controlenorm.  Onze diensten zijn hierop afgestemd.  Individuele aanpak samen met duidelijke rapportering zijn dan ook uiterst belangrijk. 

AB-Consult biedt een volledig dienstenpakket aan zoals :

Opstart

 • Begeleiding notaris
 • Financieel plan / haalbaarheidsstudie
 • Contracten
 • Opstartformaliteiten (BTW, KBO, vergunningen, sociale zekerheid, registratie …)
 • Begeleiding aanvraag krediet

Accountancy (boekhouding)

 • Periodieke verwerking van de boekhoudstukken
 • Opvolging openstaande klanten / leveranciers
 • BTW verplichtingen
 • Afsluiting boekjaar
 • Opmaken jaarrekening en aangifte

Belastingen

 • Tussentijdse rapportering op regelmatige tijdstippen
 • Optimalisatie inzake belastingen, sociale zekerheid,…
 • Fiscale controle

Consultancy

 • Financieel advies
 • Waardebepaling
 • Begeleiding overdracht aandelen / handelsfonds
Legal
 • Familiale regelingen en opvolging voor familiebedrijven
 • Vennootschappen en rechtspersonen
 • Successie- en vermogensplanning 
 • Vastgoed
 • Overdrachtsbelastingen
 • Algemeen en bijzondere contracten

Dit alles op maat van uw onderneming….