Bescherming van de zelfstandigen

Velen aarzelen om de sprong als zelfstandige te wagen omdat ze niet weten wat hen te wachten staat. Er bestaan nochtans heel wat 'vangnetten' om zelfstandigen te beschermen.

Huwelijkscontract …

Wie een zelfstandige activiteit uitoefent, kan het best een huwelijkscontract met zuivere scheiding van goederen afsluiten. Dat huwelijksstelsel houdt rekening met het eigen vermogen van beide partners.

Gezinswoning …

Sinds juni 2007 is de woning van de zelfstandige beschermd tegen beslag! Maar die bescherming slaat enkel op het hoofdverblijf. Eventuele tweede verblijven kunnen nog altijd in beslag genomen worden. Opdat de bescherming ook effectief zou zijn, moet er een notariële akte worden opgesteld. Zodra die verklaring is geregistreerd bij de hypotheekbewaarder, is de zelfstandige beschermd tegen schuldvorderingen die daarna ontstaan.

Die wet is enkel van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en aan het hoofd van een eenmanszaak.

De faillissementsverzekering …

Dit bestaat sinds 1997. Dankzij die verzekering kunnen zelfstandigen, onder bepaalde voorwaarden, voor een bepaalde tijd hun sociale rechten behouden. De verzekering omvat :

  • het behoud van het recht op kinderbijslag en gezondheidszorgen voor maximaal 4 kwartalen zonder dat u dat jaar bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse vergoeding voor een jaar. Groot nadeel van die beschermingsmaatregel is wel dat het faillissement uitgesproken moet zijn.