BVBA Starter unaniem goedgekeurd

Het wetsvoorstel van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, Stefaan De Clerck, minister van Justitie, en Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, om de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter (BVBA Starter) vast te stellen, werd op 19 november 2009 unaniem goedgekeurd.

Dankzij de goedkeuring van deze hervorming moeten startende ondernemers makkelijker gebruik kunnen maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt. Namelijk afscherming van privébezit en familiebezit tegen ondernemingsrisico’s.

De oprichting van deze vennootschapsvorm is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:

  • Het minimumkapitaal van de BVBA Starter is 1 euro.
  • Na maximaal 5 jaar moet het kapitaal worden verhoogd naar dat van een normale BVBA.
  • Er moet een financieel plan worden opgesteld met de hulp van een expert uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen.

In crisistijd heeft onze economie meer dan ooit nood aan nieuwe activiteit. Maar we stellen vast dat geen enkele Belgische vennootschapsvorm inspeelt op de behoeften van jonge starters die met hun eerste onderneming beginnen.

Met dit wetsontwerp komt er in het Belgische recht een vennootschapsvorm voor jonge ondernemers die een onderneming willen starten. Aan de garanties voor Belgische schuldeisers en consumenten wordt met deze vennootschapsvorm niet geraakt.

Deze nieuwe vennootschapsvorm zal begin 2010 van kracht worden.

De BVBA Starter is een maatregel uit het federale KMO-plan. Dit plan is bedoeld om de oprichting van ondernemingen aan te moedigen en om de werkgelegenheid aan te wakkeren.