Eerste hulp bij opstart

Opstarten als zelfstandige is een parcours dat u moet afleggen.  Aan de hand van 8 vragen gidsen we u door de “Eerste Hulp Bij Opstart”.

1. Zelfstandige in hoofd- of bijberoep ?
2. Kiest u voor een eenmanszaak of een vennootschap ?
3. Welke vennootschapsvorm kiest u het best ?
4. Welke formaliteiten moet u doorlopen als u begint als zelfstandige ?
5. Is een managementvennootschap interessant ?
6. Hoe zwaar wordt u inkomen belast ?
7. Een auto kopen of leasen ?
8. Niets vergeten ?

1. Zelfstandige in hoofd- of bijberoep…

Is uw zelfstandige activiteit uw enige activiteit, dan bent u zelfstandige in hoofdberoep. Oefent u nog een ander beroep uit (minimaal part-time als werknemer), dan bent u zelfstandige in bijberoep. De formaliteiten om te beginnen als zelfstandige zijn in beide gevallen dezelfde. Het enige verschil zit hem in de te betalen sociale bijdragen. Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u steeds een minimumbijdrage, ongeacht of u al dan niet een inkomen hebt. Als bijberoep kan er vrijstelling van bijdragen zijn.

Lees meer hierover op:  http://www.ab-consult.be/content/wat-dekt-de-sociale-zekerheid-van-zelfstandigen

2. Kiest u voor een eenmanszaak of een vennootschap ?

Beide vormen hebben voor- en nadelen. Uw keuze hangt af van diverse factoren. De belangrijkste zijn aansprakelijkheid, boekhoudkundige verplichtingen, fiscaliteit, opvolging …

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/eenmanszaak-vennootschap-0

3. Welke vennootschapsvorm kiest u het best ?

Kiest u voor een vennootschap, dan moet u nog bepalen welk soort vennootschap. De meest bekende zijn :

 • De vennootschap onder firma (VOF)
 • De gewone commanditaire vennootschap (Comm. V)
 • De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)
 • De coöperatieve vennootschap (CV)
 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
 • De naamloze vennootschap (NV)
 • De Starter BVBA (S’BVBA)

Welke vorm u kiest, hangt af van een aantal factoren. Wilt u uw ondernemersrisico afzonderen van uw privévermogen? Hoeveel financiële middelen heeft u? En zo zijn er nog een hele reeks criteria die bepalen welke vennootschapsvorm voor u het meest geschikt is.

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/beknopt-overzicht-van-de-vennootschapsvormen

4. Welke formaliteiten moet u doorlopen als u begint als zelfstandige…

Iedere zelfstandige, op enkele uitzonderingen na, zijn verplicht een bewijs van bedrijfsbeheer te bewijzen.  Voor sommige beroepen moet u ook over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken. 

U moet ook enkele administratieve formaliteiten in orde brengen: een zichtrekening openen, inschrijving in het KBO, BTW nr activeren, vergunningen, sociale zekerheid.

Wie start met een vennootschap moet ook langs gaan bij een notaris en moet tevens een financieel plan worden voorgelegd. 

Neem AB-consult BVBA hiervoor onder de arm, wij nemen al die wettelijke opstartformaliteiten van u over tegen een vooraf afgesproken forfaitaire prijs.

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/diensten-van-ab-consult

5. Is een managementvennootschap interessant…

Een managementvennootschap neemt de functie van een manager waar in een andere vennootschap. Het is een techniek die vooral hogere kaderleden toepassen.  Op regelmatige basis zal de managementvennootschap haar prestaties factureren aan de andere werkvennootschap.

Het voordeel ligt op fiscaal en parafiscaal vlak.  De manager zal voor een gelijkbaardige kostprijs voor de werkvennootschap een hogere nettovergoeding overhouden door de managementvennootschap dan als werknemer.  De besparing zit hem voorop op de sociale bijdragen en de belastingen.

Het is vooral belangrijk om de geleverde prestaties correct te factureren en te motiveren eventueel op basis van een managementovereenkomst. Weet dat de fiscus op de loer ligt…

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/de-managementvennootschap-fiscale-gevolgen-en-mogelijkheden

6. Hoe zwaar wordt u inkomen belast ?

Alles zal afhangen van uw keuze.

Ofwel kiest u voor een eenmanszaak. Dan kiest u voor het klassieke stelsel van de personenbelasting op uw beroepsinkomen. 

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/personenbelasting

Kiest u daarentegen voor een vennootschap dan hebt u een voordelig tarief.

Lees meer hierover op: http://www.ab-consult.be/content/vennootschapsbelasting

U kan beiden combineren door binnen de vennootschap een loon toe te kennen die voldoende is om aan uw persoonlijke financiële verplichtingen te doen. Daarop betaalt u de personenbelasting. Het overschot, het welke anders aan 50% persoonlijk belastbaar zou zijn, laat je oppotten binnen de vennootschap aan een goedkoper belastingstarief van 24,98%. Uw loon is binnen de vennootschap een aftrekbare beroepskost.

Wilt u nog voordeliger gaan, dan kiest u voor een lage bezoldiging en werkt u met een dividenduitkering. 

Niet de omzet is bepalend voor het voordeel om een vennootschap op te richten, maar uw persoonlijke situatie en financiële verplichting. Maak alvast vooraf de berekening.

7. Een auto kopen of leasen?

Als u overweegt om een auto aan te schaffen, gaat u best eens na wat voor u het voordeligst is. Er bestaan tal van formules, ze worden ook aangeduid met termen zoals financiële leasing, operationele leasing, financiële renting, financieringshuur, full service renting of verhuur op langere termijn. Nochtans is het eenvoudig. U kunt een klassieke lening aangaan, een leasingcontract afsluiten of een huurovereenkomst.

Het verschil tussen leasen of huren is vooral de aankoopoptie, al dan niet hoger of kleiner dan 15 procent van de investeringswaarde.

De meeste maatschappijen zullen alleen aan starters een leasing of verhuring voorleggen als er een sterk financieel plan is opgesteld.  Financieren is dan ook meestal aangewezen.

Uit diverse analyses is gebleken dat een zelfstandige die elk jaar 100.000 kilometers aflegt, het meest baat heeft met een full renting overeenkomst (huur met servicecontract), terwijl iemand die een degelijke auto wil maar niet hoofdzakelijk veel afstanden aflegt beter voor een financiering gaat ofwel het best cash een tweedehandse wagen aanschaft.

8. Niets vergeten ?

Ben jij klaar om een zaak te beginnen ?  Met deze handige checklist weet je ’t zeker.

 • Meerderjarig zijn
 • Idee
 • Nodige kwalificaties
 • Vergunningen
 • Ondernemingsplan
 • Haalbaarheidsstudie
 • Opstartformaliteiten
 • Startkapitaal verzamelen
 • Huisstijl ontwerpen