Misschien is de VOF iets voor u...

De vennootschap onder firma, kortweg VOF, is een discrete vennootschapsvorm die met weinig kosten opgericht kan worden en kan daarom heel interessant zijn. Toch wordt er weinig voor deze vennootschapsvorm gekozen omdat hij minder gekend is. Daarom stellen we deze vennootschapsvorm kort voor, samen met zijn voor- en nadelen.

Wat is een VOF?

Een VOF is zoals de benaming het reeds aangeeft een vennootschap. Dit betekent dat ze een rechtspersoonlijkheid is of m.a.w. een eigen entiteit die een eigen boekhouding voert en haar eigen belastingen betaalt.

In tegenstelling tot een BVBA of een NV is er geen wettelijk bepaald minimumkapitaal. U kiest zelf uw opstartkapitaal en u kan dus perfect een VOF oprichten met 1 euro startkapitaal.

Om uw leveranciers, financiers en andere schuldeisers toch de zekerheid te geven dat ze betaald worden, is er een keerzijde aan de medaille. U bent namelijk als vennoot onbeperkt aansprakelijkheid voor de schulden van uw VOF. Dat houdt in dat wanneer u namens de vennootschap bijvoorbeeld het nieuwste model van Lexus koopt, uw Lexus-dealer het geld kan halen bij zowel de VOF zelf als bij alle vennoten van de VOF persoonlijk. Uw privé-vermogen is bij een VOF niet beschermd, in tegenstelling tot bij een BVBA of een NV.

Tenslotte moet u ook met twee vennoten zijn om een vennootschap onder firma op te richten. U kan dus geen VOF oprichten op uw eentje, in tegenstelling tot de zogenaamde éénmans-bvba waar 1 persoon wel voldoende is. In de praktijk wordt in zulke gevallen de echtgenoot of echtgenote mee tot vennoot benoemd binnen de VOF.

Wanneer kies ik het best voor een VOF?

Er zijn een aantal punten die maken dat een VOF best interessant zijn:

  • Rekening houdend met de onbeperkte aansprakelijkheid is een VOF aan te raden wanneer er niet al te veel risico’s verbonden zijn aan de activiteiten van de VOF. Zo kan een VOF perfect dienen voor een patrimoniumvennootschap of om na uw pensioen actief te kunnen blijven zonder privé teveel bij te verdienen zodat u uw pensioen verliest. Aan de andere kant is een VOF minder aan te raden in risicovolle sectors zoals transport en horeca. Daar kiest u beter voor een BVBA of NV.
  • Een aantal vrije beroepen zoals advocaten, artsen, … zijn sowieso persoonlijk aansprakelijk, ook al brengt men zijn activiteiten onder in een BVBA of NV. Kiezen voor een VOF kan de opstartkosten echter drukken.
  • De oprichtingskosten zijn lager dan een BVBA of NV omdat er in principe geen notariële akte nodig is. We dienen er wel eerlijkheidshalve bij te vertellen dat vermits er weinig wettelijke bepalingen bestaan rond de VOF u alles (zoals bijvoorbeeld de statuten) zorgvuldig op papier dient te zetten. De hulp inroepen van een accountant, belastingspecialist of andere specialist is dus vaak noodzakelijk.
  • Een inbreng in natura (m.a.w. geen geld, maar bijvoorbeeld een gebouw) verloopt veel gemakkelijker via een VOF dan bij een BVBA of NV. Bij deze laatste is er namelijk een revisoraal verslag nodig. Bij een VOF kan u zonder revisor een inbreng doen, wat best interessant kan zijn bij een patrimoniumvennootschap of een middelenvennootschap (bijvoorbeeld het beheer van het materiaal van een artsenassociatie).
  • Vennootschappen onder firma hoeven geen jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Dat is enerzijds terug een kost uitgespaard, maar anderzijds vooral een belangrijk punt qua discretie. Net als een éénmanszaak kan niet zomaar iedereen checken hoeveel uw omzet bedraagt, hoeveel liquide middelen de VOF heeft, hoeveel schulden u nog heeft, ….

We willen u er ook op wijzen dat de investeringsnood van uw vennootschap weinig van belang is. Mocht u veel dienen te investeren en u kiest voor een BVBA of een NV, dan zal de bank vaak ook persoonlijke waarborgen vragen aan de vennoten, zodat de beperkte aansprakelijkheid vaak toch doorbroken wordt.