Opletten voor achterstallige schulden bij overname handelszaak

Wanneer u een zaak overneemt met overname van het cliënteel, let u altijd best op voor achterstallige schulden van uw voorganger bij de belastingen, RSZ en sociale bijdragen, want in bepaalde gevallen zal u moeten opdraaien voor deze schulden.

Daarom neemt u best een aantal voorzorgen en vraagt u bij een overname steeds een certificaat van de overdrager dat bevestigt dat hij geen achterstallige belastingschulden, schulden sociale bijdragen en RSZ-schulden heeft. Dit certificaat moet de overdrager aanvragen bij zijn belastingsontvanger, BTW-ontvanger, sociale kas en de dienst RSZ en moet hij u binnen de 30 dagen bezorgen, vermits zo’n attest in regel maar 30 dagen geldig is.

Kan de overdrager u geen certificaat bezorgen, dan betekent dit dat hij nog achterstallige schulden heeft of dat er nog een controle loopt of dat de belastingdienst een vraag om inlichtingen heeft gestuurd en er dus een bijkomende aanslag kan volgen. In deze gevallen bent u altijd best voorzichtig met de overname en kan u eisen dat de overdrager eerst de schulden betaalt.

Kan de overdrager u wel een certificaat bezorgen, dan stuurt u dit certificaat altijd best terug naar de belastingontvanger, samen met een eensluidend verklaarde kopie van het overnamecontract. Op deze manier dekt u zich in mochten er later problemen opduiken bij bijvoorbeeld een latere controle.

Doet u dit niet of u vraagt geen certificaat dan is het dus mogelijk dat de belastingdiensten de door u overgenomen zaak aanslaat om de achterstallen in te vorderen of dat men u vraagt om zelf een deel van de nog openstaande belastingschulden te betalen. Een situatie die dus te vermijden is.

Deze procedure is altijd nodig wanneer u het handelsfonds van een zaak overneemt. Neemt u enkel de aandelen van een vennootschap over, dan is zo’n certificaat niet nodig. Idem bij fusies, splitsingen en inbrengen. In deze gevallen blijft de vennootschap steeds zelf aansprakelijkheid voor haar belastingschulden, ook die uit het verleden. Vermits een eenmanszaak geen aandelen heeft, moet u dus bij de overname van een eenmanszaak met overname van het cliënteel altijd de nodige certificaten vragen.