Verzekeringen die u als zelfstandige best zou hebben

Een ongeval komt nooit alleen!

U blijft, ondanks de sociale bescherming, grotendeels op uzelf aangewezen om u in te dekken tegen inkomensverlies. Een aantal verzekeringsproducten vangen dat risico gedeeltelijk op.

Gewaarborgd inkomen …

Dit is één van de belangrijkste verzekeringen die u als zelfstandige kan en zou moeten afsluiten. Deze verzekering keert bij ziekte en of ongevallen een vergoeding uit als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.  De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het verzekerde bedrag, het percentage van arbeidsongeschiktheid en het uitgekeerde loon als zelfstandige.

Met de polis gewaarborgd inkomen mag slechts maximaal 80% van het loon verzekerd worden. 

De premie verschilt naar gelang de wachtperiode en de Engelse Franchise.  Hoe langer de wachtperiode of hoe lager de franchise, hoe hoger de premie.  Pas als de wachtperiode voorbij is en u nog arbeidsongeschikt bent, betaalt de verzekeraar uit.  Indien men werkt met de Engelse Franchise wordt er uitbetaald vanaf dag 1 indien de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan één maand.

Het uitoefenen van een gevaarlijke sport kan ofwel gedeeltelijke uitsluiting of een bijpremie betekenen.

De premie is fiscaal 100% aftrekbaar en kan door de vennootschap betaald worden.  De uitkering is dan ook belastbaar. 

Hospitalisatieverzekering …

Sinds kort bent u als zelfstandige automatisch verzekerd voor kleine risico’s via uw sociale zekerheid. Hiervoor dient geen aparte polis meer worden afgesloten bij uw mutualiteiten.

Met een hospitalisatieverzekering kunt u, als u door een ongeval of zware ziekte in het ziekenhuis belandt, de factuur doorschuiven naar uw verzekeraar en deze betaalt het remgeld terug na tussenkomst van de mutualiteiten.  U vraagt best na welke dekking de polis voorziet als er geen tussenkomt is.

Ook hier zijn er uitsluitingen voorzien in het contract en kunnen er bijpremies worden betaald zoals voor tandheelkunde.

De premie is fiscaal niet aftrekbaar noch persoonlijk noch betaald door de vennootschap.

Ongevallenverzekering …

Een ongevallenverzekering voorziet ook in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en betaalt doorgaans ook de ziekenhuisfactuur.

Echter is deze premie niet fiscaal aftrekbaar.

Faillissement vermijden …

Failliet gaan is grootste schrik van iedere zelfstandige. De oorzaken kunnen sterk uiteenlopen: foute deal, concurrenten, kastekorten, gezondheidsproblemen.

Een groot probleem voor u, want een deel van uw inkomsten vallen weg, maar uw vaste kosten lopen door. Dat kan opgevangen worden met een vastekostendekking.

Deze premie is fiscaal aftrekbaar en de ontvangen vergoedingen belastbaar.

Omzetverzekering …

Een omzetverzekering is een polis die een rente uitkeert indien één van de sleutelfiguren (tijdelijk) uitvalt. Meestal wordt dit gebruikt in kleine KMO’s. 

De premie wordt berekend op de omzet te verminderen met het loon dat gedekt wordt door het gewaarborgd inkomen. Indien de vennootschap door langdurige afwezigheid moet ontbonden worden, dan zal de maatschappij een kapitaal uitkeren aan de vennootschap.

Deze premie is fiscaal aftrekbaar en de ontvangen vergoedingen belastbaar.